Zoek op de website

Colofon

Groningen Promotie

Er gaat niets boven Groningen

Deze website is een initiatief van Groningen Promotie, dat sinds eind jaren tachtig campagne voert onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen'. Sindsdien is er campagne gevoerd met gebruik van verschillende media (TV, radio, advertenties, website, brochures). Groningen Promotie richt zich op cultuur, toerisme en economie en is van mening dat Groningen de rest van Nederland in deze sectoren veel te bieden heeft. Met een campagne op economisch gebied wil Groningen Promotie het beeld van de economische sector versterken.

Groningen Promotie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties. De Commissaris van de Koningin is de bestuurlijke voorzitter.

Groninger Promotie Overleg (GPO) Provincie Groningen

Annette Doornbosch
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel. 050 3164448
fax 050 3138193
Contactformulier

Economisch Nieuws

De digitale nieuwsbrief wordt één keer per maand verstuurd en wordt verzorgd door het Algemeen Groninger Persbureau Tammeling (Hans de Preter).
Postbus 369
9700 AJ Groningen
tel. 050 3188448
fax 050 3182562
info@gic.nl
www.gic.nl

Website en techniek digitale nieuwsbrief

De website en techniek achter de digitale nieuwsbrief zijn ontwikkeld door iWink
Laan Corpus den Hoorn 100-1
9728 JR Groningen
tel. 050 210 12 00
fax. 050 318 05 30
j.wentink@iwink.nl
www.iwink.nl