Navigatie overslaan

Landbouwprogramma Fascinating

Het Fascinatingprogramma werd in 2021 geïntroduceerd om binnen tien jaar tijd de landbouw van de toekomst te realiseren. Daarin gaan duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economie hand in hand. Het Fascinatingprogramma bestaat uit vier grote opgaven: gezonde voeding, duurzame productie van voedingsgewassen, duurzame verwerking en technologie en optimale benutting van de reststromen.

Zie ook https://www.nationaalprogramma...