Navigatie overslaan

Chemport Europe

Chemport europe

De chemische industrie in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen moet de komende jaren vergroenen. Daarvoor is op dinsdag 7 februari 2017 het project Chemport Europe van start gegaan. Het is de bedoeling dat de chemiesector in de provincies Groningen en Drenthe in 2030 nagenoeg is overgestapt op het gebruik van duurzame grondstoffen. Op dit moment zijn er al chemische bedrijven die gebruik maken van biomassa, zoals het bedrijf BioMCN in Delfzijl, waar bio-methanol wordt geproduceerd uit gas afkomstig van bietenpulp. Wat ook helpt is dat in de Eemshaven al veel groene energie wordt opgewekt. Daarnaast worden er in de omgeving gewassen als aardappelen, suikerbieten en tarwe verbouwd, die als grondstof kunnen dienen voor groene chemiebedrijven en onderling uitgewisseld kunnen worden. Binnen het project trekken overheden, bedrijven en

kennisinstellingen samen op. Er wordt ook geprobeerd Chemport Europe bij internationale bedrijven onder de aandacht te brengen, in de hoop dat ze zich gaan vestigen in het Noorden.

Chemport Europe