Colofon

Groningen Promotie

Er gaat niets boven Groningen

Deze website is een initiatief van Groningen Promotie, dat sinds eind jaren tachtig campagne voert onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen'. Sindsdien is er campagne gevoerd met gebruik van verschillende media (TV, radio, advertenties, website, brochures). Groningen Promotie richt zich op cultuur, toerisme en economie en is van mening dat Groningen de rest van Nederland in deze sectoren veel te bieden heeft. Met een campagne op economisch gebied wil Groningen Promotie het beeld van de economische sector versterken. Groningen Promotie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties. De Commissaris van de Koning is de bestuurlijke voorzitter.

Groninger Promotie (Provincie Groningen)

Annette Doornbosch
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel. 050 3164448
Contactformulier

Economisch Nieuws

De digitale nieuwsbrief wordt één keer per maand verstuurd en wordt verzorgd door het Algemeen Groninger Persbureau Tammeling (Hans de Preter).
Postbus 369
9700 AJ Groningen
tel. 050 3188448
info@gic.nl
www.gic.nl

Website en techniek digitale nieuwsbrief

De website en techniek achter de digitale nieuwsbrief zijn ontwikkeld door iWink
www.iwink.nl