Proclaimer & privacy statement

Privacystatement Provincie Groningen / Groningen Promotie

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Provincie Groningen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De Provincie Groningen  gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld. Als u bijvoorbeeld verzoekt om informatie dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook ongevraagd andere informatie toe te zenden.
Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. De Provincie Groningen gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u vanaf deze website naar een externe site linkt, verlaat u de website van de Provincie Groningen. Vanaf dat moment gelden de gebruiksregels van de website die u op dat moment bezoekt. De Provincie Groningen is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen

De Provincie Groningen behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) leest u op de website van de Rijksoverheid.

Cookies

De Provincie Groningen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie Gebruik Levensduur
KirraSID Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming Tot browser sluit
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

De Provincie Groningen biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van nieuws. De Provincie biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren

Op de contactpagina van deze website staat een contactformulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de contactpersoon en enkel gebruikt ter beantwoording van een vraag. 

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
  Voor formulieren die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door iWink worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. iWink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via het contactformulier een klacht in te dienen