Proclaimer

Privacystatement Groningen Promotie

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is Groningen Promotie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Groningen Promotie gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld. Als u bijvoorbeeld verzoekt om informatie dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook ongevraagd andere informatie toe te zenden.
Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Groningen Promotie gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u vanaf deze website naar een externe site linkt, verlaat u de website van Groningen Promotie. Vanaf dat moment gelden de gebruiksregels van de website die u op dat moment bezoekt. Groningen Promotie is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Groningen Promotie behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) leest u op de website van de Rijksoverheid.