Navigatie overslaan

EnTranCe

Entrance

EnTranCe, Energy Transition Centre, is de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe op de Zernike Campus Groningen.

EnTranCe draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Met ons toegepaste onderzoek geven we antwoord op de meest prangende vragen uit de praktijk en ontwikkelen we nieuwe oplossingen en ideeën voor de energietransitie. In onze testfaciliteiten – van geavanceerde meetopstellingen tot het ‘living lab’ Ameland – kijken we wat écht werkt. En met ons onderwijs leiden we de creatieve, multidisciplinaire versnellers van morgen op. In alles wat we doen, heeft de gebruiker van de energie de hoofdrol. Het motto van EnTranCe is dan ook ‘People in Power’.

EnTranCe