Navigatie overslaan

Groningen Werkt Slim

Hoe help je bedrijven in stad en provincie objectief en gratis bij hun ambitie om te verduurzamen? Groningen Werkt Slim, het platform om bedrijven hierin te ondersteunen, is door de gemeente Groningen, provincie Groningen en 4 bedrijvenverenigingen in de stad opgezet. Het platform kan als een soort loket worden gezien om bedrijven te voorzien van advies en informatie over verduurzamingsproducten en -voorzieningen, financieringen, metingen over energieverbruik, inspirerende bijeenkomsten, business cases en meer. De missie is als volgt geformuleerd: “Groningen Werkt Slim zet zich in voor het voorlichten en stimuleren van het CO2 neutraal maken van – combinaties van - bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Groningen. Dit vindt plaats volgens de uitgangspunten van de Routekaart ‘Groningen CO2Neutraal 2035’.” Het platform wil zo bijdragen aan het behalen van de doelstelling vanuit het Klimaatakkoord, namelijk om als gemeente Groningen in 2035 CO2-neutraal te opereren.

Drie pijlers
De focus ligt vanuit het platform op slimme energie(besparing), duurzame mobiliteit en circulair ondernemen. Dat klimaatverandering nu al veel invloed heeft, is te merken aan onder meer de droogte en de steeds warmere zomers waar bedrijven en hun medewerkers ook de effecten van merken. Dat deze invloed op het dagelijks leven en de noodzaak tot aanpassing en preventie van CO2-uitstoot ook steeds groter worden is evident. Met name de daling van energieverbruik, het gebruik van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van stroom zijn aspecten waar veel aandacht voor is.

Concrete acties
Een van de campagnes die succesvol verloopt is de ‘Deuren dicht’- actie waarbij ondernemers opvallende bordjes aan de deur van hun bedrijfspand bevestigen. Deze bordjes leggen uit waarom de deur dicht is terwijl de zaak gewoon open is, namelijk ter besparing van energie. Deze actie heeft ook veel media-aandacht gegenereerd. Een ander voorbeeld is het project ‘Verzilver uw dak’ waarbij de provincie Groningen bedrijven ondersteunt bij het realiseren van een zonnedak. Op de Groningse bedrijventerreinen liggen meer dan 6300 bedrijfsdaken van minstens 1000 vierkante meter waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Mede via het loket van Groningen Werkt Slim kunnen bedrijven zich onder meer over bovengenoemde projecten laten informeren en aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.groningenwerktslim.com en via de sociale mediakanalen Twitter en Linkedin.


Meer Groningen Werkt Slim nieuws