Navigatie overslaan

Hydrogen

1920x1080 web banner

Groningen is de motor voor de nieuwe Europese waterstofeconomie.

click here for English

Groningen ervaart misschien nog wel sterker dan elders de noodzaak om zo snel mogelijk alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen. Daarom zetten we onze brede ervaring als energieregio in om volop gebruik te maken van de mogelijkheden die waterstof ons biedt. Groningen voelt de urgentie. Groningen heeft de kennis en de mensen. Groningen beschikt over de infrastructuur. En we hebben een grote drang om als motor van de Europese waterstofeconomie bij te dragen aan het oplossen van een wereldwijd probleem door voorop te lopen en verder te komen met waterstof.

Energietransitie

Bij de verduurzaming van onze energievoorziening kan groene waterstof een belangrijke rol spelen. Waterstof is uitermate geschikt voor opslag en transport van energie. Groene waterstof heeft geen uitstoot en laat ook geen afval achter. Daar kan geen accu of batterij tegenop.

Groene waterstof wekken we op via wind- en zonne-energie. Grote windparken in de Noordzee boven Groningen gaan zorgen voor volume in de duurzame productie.

Kennis, talent en banen

In Groningen zien we een bundeling van kennis en ervaring op het gebied van energie. Gespecialiseerde bedrijven en kennisinstellingen doen aan onderzoek en ontwikkeling en leiden talent op. Niet alleen inhoudelijk en technisch, maar ook bijvoorbeeld juridisch. Investeren in waterstof betekent maximaal behoud van kennis, talent en banen in Groningen.

Benutten van de infrastructuur

We halen steeds minder gas uit de Groninger bodem. Dit biedt een grote kans om de uitstekende gasinfrastructuur in onze regio op een nieuwe manier te benutten. We kunnen het bestaande gasnetwerk relatief snel en eenvoudig geschikt maken voor opslag en transport van waterstof. Er is ook voldoende gekwalificeerd personeel om de gasinfrastructuur geschikt te maken voor waterstof. Zo kan Groningen energieknooppunt van Europa blijven.

Europese waterstofregio

De Europese Commissie subsidieert de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Europa herkent en erkent de koploperspositie van deze regio. Er zijn vele initiatieven en projecten om waterstof in te zetten voor industrie en mobiliteit. De regionale, nationale en internationale contacten en samenwerkingen op het gebied van energietransitie en waterstof geven de regio Groningen een voorsprong. Dit alles levert ‘fist-mover’ voordelen op: export van kennis, import van innovatieve bedrijvigheid, talent en werkgelegenheid.

Waterstof in de praktijk

Waterstof is niet alleen iets voor de toekomst. Waterstof is er nu al. Het is de uitdaging om enerzijds alle waterstof groen te maken en anderzijds slimme nieuwe toepassingen te vinden voor waterstof ter vervanging van fossiele grond- en brandstoffen. Dat is niet alleen theorie, maar ook al praktijk in Groningen!

New Energy Coalition

Duurzame energie coalitie

De New Energy Coalition verbindt partijen en creëert samenwerkingen die zorgen voor een versnelde overgang naar een duurzame energie-economie. Met volop banen en passend onderwijs. Deze samenwerkingen bestaan uit bedrijven, overheden/ngo’s en kennisinstellingen.

..

HEAVENN

Groene waterstofketen

staat voor Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in the Northern-Netherlands. Het is een project met als doel in Noord-Nederland een brede geïntegreerde groene waterstofwaardeketen te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in bedrijf te nemen en houden. Denk hierbij aan productie, opslag, transport en gebruik van groene waterstof, in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

..

Groningen rijdt op waterstof

Waterstof mobiliteit

Bij de verduurzaming van het wagenpark van de gemeente Groningen speelt waterstof een prominente rol. Er rijden nu 10 auto's en machines op groene waterstof en er zijn nog zo’n 40 in bestelling. Ook het openbaar vervoer in Groningen rijdt al deels op waterstof. Speciale tankstations in Groningen leveren de waterstof die hiervoor nodig is.

..

NortH2

Grootste waterstofproject

NortH2 in de Eemshaven is het grootste waterstofproject in Europa en zelfs het op een na grootste in de wereld. Het consortium van Gasunie, Shell Nederland, RWE, Equinor en Groningen Seaports gaan in de Eemshaven grote volumes groene waterstof produceren, opgewekt uit een megawindpark op zee. Het plan is om uiteindelijk 800.000 ton per jaar te produceren en dat voorkomt rond de 7 megaton CO2-uitstoot per jaar. En voor het transport van de groene waterstof kan gewoon het bestaande gasleidingnetwerk van Gasunie worden gebruikt.

..