New Energy Coalition

New energy coalition

Samen werken aan de energietransitie

New Energy Coalition is een nieuwe organisatie die in 2017 is opgericht om de wereld duurzamer en mooier te maken, om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het verbinden van kennis en netwerken zijn hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden. Daarom zijn de Stichting Energy Valley, de Energy Academy Europe-organisatie en Energy Delta Institute samen verder gegaan als New Energy Coalition. Ze vormen zo een brede en voortdurend groeiende coalitie met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, met de energiesector, overheden, bedrijfsleven en industrie. Samen werken aan de energietransitie!

De missie van New Energy Coalition is een flinke uitdaging, met een unieke innovatie-aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door open innovatie en samenwerking tussen kennispartijen, overheden en bedrijven en is gericht op toepassing en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Hierbij is een prominente rol weggelegd voor jonge mensen bij kennisinstellingen, bedrijven en overheid.

De drie organisaties die zijn opgegaan in New Energy Coalition hebben tezamen aan een stevig fundament gebouwd van aanwezige kennis. Daarnaast is in de Energy Valley regio de bestaande energiesector aanwezig en zijn er vele relevante bedrijven. De noordelijke ‘roots’ in combinatie met de regionale urgentie om te veranderen vormen een extra drijfveer. En boven alles is de coalitie in de unieke gelegenheid om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamere en mooiere wereld voor toekomstige generaties!

New Energy Coalition