Navigatie overslaan

Lifelines

Lifelines

Gezonder oud worden

Het doel is dat er zoveel mogelijk onderzoek gedaan wordt naar gezonder oud worden (healthy ageing). Want hoe meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, hoe meer inzicht er verkregen kan worden in hoe we gezonder oud kunnen worden. Uw gegevens en lichaamsmaterialen zijn daarvoor enorm waardevol.

Dataverzameling voor onderzoek
De verzamelde data en materialen stellen we beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de effecten van (mee)roken en/of overgewicht en het ontstaan van bepaalde ziekten. Ook wordt de data gebruikt voor het vroegtijdig signaleren van ziekten of risicofactoren, het bepalen van ziekten en het ontstaan of de ontwikkeling van ziektes. Wij voeren zelf geen onderzoek uit.

Wat voor data verzamelen we?
Tijdens de eerste twee onderzoek rondes hebben we veel gegevens kunnen verzamelen, namelijk:

  • Gegevens uit vragenlijsten over onder andere voeding, leefstijl, ziekten, stress, etc.
  • Lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed.
  • Metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.

Lifelines