Algemeen

Algemeen

Facts & Figures

De provincie Groningen telt ongeveer 585.000 inwoners, verdeeld over (nu nog) 23 gemeenten. De meeste inwoners in de provincie zijn tussen de 20 en 50 jaar. De hoofdstad van de provincie is Groningen. Andere grote plaatsen zijn Hoogezand, Stadskanaal, Veendam en Delfzijl.

De provincie heeft een oppervlakte van in totaal 2.968 km² (waarvan land 2340 en water 628). De bevolkingsdichtheid is 242 inwoners per km². De potentiële beroepsbevolking telt 395.144. Het aantal bedrijfsvestigingen bedraagt 31.342. Het aantal bedrijfsvestigingen met meer dan 100 werknemers is ca. 125. Het totaal aantal bedrijven is 28.800. Ten slotte is Groningen een landbouwprovincie: 70 procent van het gebied is landbouwgrond. Waar in de rest van Nederland de hoeveelheid landbouwgrond afneemt, is dit gebied in onze provincie stabiel gebleven.

Groningen is een provincie met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de vroege middeleeuwen en – getuige de recente opgravingen in de stad Groningen - tot ver in de tijd daarvoor. Nu zijn we een ondernemende en vernieuwende provincie, met alle ruimte voor natuur en recreatie. 

Bedrijvigheid in de provincie Groningen

Temidden van een land vol groen en ruimte bevindt zich het economische hart van de provincie: de stad Groningen met meer dan 200.453 inwoners. Daar vindt u de Rijksuniversiteit Groningen, de hogescholen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, Gasunie en tal van overheidsorganisaties en dienstverlenende bedrijven. Behalve de stad Groningen heeft de provincie een bedrijvige kern in de Eemshaven en het havengebied Delfzijl. Dankzij deze regio stond Groningen in 2010 en 2011 in de top 3 van de economisch best presterende regio's Nederland.

De belangrijkste sectoren zijn:

  • agribusiness (bio based economy)
  • life sciences (healthy ageing)
  • chemie (zoutchemie en specialty chemicals)
  • energie (fossiel en hernieuwbaar)
  • scheepsbouw
  • call en customer contact centers 

Meer facts & figures

Open data

Bent u benieuwd naar het aantal aangiftes bij de politie in de gemeente Groningen? Of wilt u weten waar zich in de provincie nog historische windmolens bevinden? Deze en nog veel meer gegevens (open data) zijn nu vrij beschikbaar op de website data.groningen.nl.