700.000 Nederlandse basisscholieren ontvangen cd-rom

700.000 Nederlandse basisscholieren ontvangen cd-rom

Ambassadeurs

Cadeau van 'Ambassadeur van Groningen' uitgeverij Noordhoff

Groningen is een uitgeversstad bij uitstek. De landelijke bekendheid op dit gebied dankt Groningen onder meer aan de Bosatlas, van uitgeverij Wolters Noordhoff. Maar ook met het uitgeven in nieuwe media timmert Groningen tegenwoordig aan de weg. Een duidelijk voorbeeld daarvan is uitgeverij Noordhoff, voorheen Wolters Noordhoff. Dit bedrijf heeft op de eerste schooldag na de zomervakantie alle 700.000 leerlingen in het basisonderwijs een gratis mini cd-rom gestuurd. Het betreft een cd-rom waarmee kinderen thuis op een speelse en verantwoorde manier met taal en rekenen aan de slag kunnen.

Uitgeverij Noordhoff is ook een van de participanten in een promotiecampagne om duidelijk te maken dat het goed ondernemen is in de provincie Groningen. In het kader van die campagne mag de directeur van Noordhoff, Arjen Holl, zich 'Ambassadeur van Groningen' noemen. Een van zijn taken is Groningen economisch onder de aandacht te brengen. En met een gratis mini-cd aan 700.000 leerlinge in heel Nederland, is dat prima geslaagd.

Arjen Holl werd in 2003 aangesteld als algemeen directeur van Noordhoff Uitgevers. Voordat hij in dienst trad bij Noordhoff was hij werkzaam bij onder meer de KLM en Reed Elsevier. Bij Reed Elsevier heeft hij verschillende posities bekleed, waaronder die van secretaris van de raad van bestuur van Elsevier NV, uitgeefdirecteur Juris-Classeur (Parijs), regionaal directeur LexisNexis Latijns Amerika (Buenos Aires) en directeur LexisNexis Centraal & Oost Europa (Londen/Wenen).

De cd-rom van Noordhoff Uitgevers is een AmbraSoft mini cd-rom, waarmee alle Nederlandse schoolkinderen thuis kunnen spelen én rekenen en taal kunnen oefenen. Het grote belang van goede taal- en rekenvaardigheden, juist in het basisonderwijs, wordt hiermee onderschreven. 

www.noordhoffuitgevers.nl