‘Alleen in Groningen vind je zulk zuiver magnesiumzout’

‘Alleen in Groningen vind je zulk zuiver magnesiumzout’

Ambassadeurs

Het in Veendam gevestigde Nedmag wint al tientallen jaren uiterst zuiver magnesiumzout in Oost-Groningen. Paul Schipper is directeur van dit voor de Groningse economie belangrijke bedrijf en sinds kort ook ‘Ambassadeur van Groningen’.

Waarom bent u ‘Ambassadeur van Groningen’ geworden?

'Ik ben Ambassadeur van Groningen geworden omdat ik het belangrijk vind dat de ontwikkeling van de provincie Groningen op economisch en cultureel gebied verder gestimuleerd wordt en dat de provincie zodoende een aantrekkelijk gebied blijft voor bewoners, ondernemingen en maatschappelijke instellingen. Naar mijn mening vormen de Ambassadeurs van Groningen bij uitstek het juiste netwerk om de verdere ontwikkeling van de provincie te ondersteunen.'

Waarvoor wordt het Groningse magnesiumzout dat Nedmag wint zoal gebruikt?

'Het zout wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige basisgrondstoffen voor onder andere voedingsmiddelenbereiding, olie- en gaswinning, gladheidbestrijding op wegen, afvalwaterzuivering en produktie van vuurvaste stenen voor de cement- en staalindustrie. Dankzij de hoge zuiverheid van zijn produkten, is Nedmag in staat deze wereldwijd te exporteren. Nedmag behaalt met 145 goed opgeleide en betrokken medewerkers een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar.'

Wat betekent Groningen voor Nedmag en wat kan Nedmag voor de provincie betekenen?

'De provincie is voor Nedmag van belang omdat alleen in Groningen dit uniek zuivere magnesiumzout gewonnen wordt. Daarnaast zijn de aanwezigheid van (technische) opleidingen en de beschikbaarheid van een goede logistieke infrastructuur in de provincie voor Nedmag voorwaarden om succesvol te kunnen zijn. Nedmag biedt werkgelegenheid aan 145 mensen direct en aan circa 300 mensen indirect. Daarnaast biedt het ook goede gelegenheid aan stagiaires en scholieren om kennis en ervaring op te doen. Verder draagt Nedmag via investeringen bij aan verdere ontwikkeling van de regio.'

Wat betekent de provincie Groningen voor u persoonlijk?

'Ik heb het met mijn gezin uitstekend naar de zin in de provincie. We waarderen de ruimte, de nabije aanwezigheid van zowel de stad Groningen als de natuur, en de nuchtere maar vriendelijke manier van omgaan met elkaar.'


www.nedmag.nl