Ambassadeur van Groningen: Harjan van Dam, voorzitter RvB Noordelijke Laboratorium Groep

Ambassadeur van Groningen: Harjan van Dam, voorzitter RvB Noordelijke Laboratorium Groep

Ambassadeurs

Sinds januari van dit jaar is Harjan van Dam bestuurder van de Noordelijke Laboratorium Groep (NLG). Deze groep, de grootste in zijn soort in Nederland, is ontstaan uit een fusie tussen LabNoord, waaronder ook de Trombosedienst en het Huisartsenlaboratorium vallen, en het Groningse Laboratorium voor Infectieziekten. ‘Het samengaan van die organisaties klinkt als een logische stap, maar is toch niet zo eenvoudig als het lijkt’, zo zegt Van Dam nu na een aantal maanden.

Het tot stand brengen van een samenwerking tussen de in Groningen, Drenthe en een deel van Friesland werkzame laboratoria blijkt nog niet zo makkelijk als velen misschien zullen denken, zo legt Harjan van Dam uit. ‘Natuurlijk hebben beide organisaties dezelfde doelgroep, namelijk artsen. Maar waar LabNoord klinisch chemische diagnostiek verzorgt voor eerste- als tweedelijns zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld medisch specialisten in de ziekenhuizen en huisartsen in Noordoost-Nederland, levert het Laboratorium voor Infectieziekten medisch microbiologische diagnostiek aan dezelfde zorgprofessionals in dat gebied. Het zijn echter twee verschillende vakgebieden. We bieden dus een heel samenspel van producten en diensten voor artsen én patiënten.’

Een goede onderlinge samenwerking kan dat samenspel nog verder versterken, aldus Van Dam. ‘Zowel aan de voorkant van de organisatie, dus de logistiek en het contact met artsen en patiënten, als aan de achterkant. Bij Financiën, ICT en bijvoorbeeld inkoop, kunnen we daar nu stappen in gaan maken. Daarnaast is er op het grensvlak van beide vakgebieden nog afstemming mogelijk.’

Door schaalvergroting en het leggen van slimme verbindingen tussen de vakgebieden, de verschillende laboratoria en zorgprofessionals wil Van Dam van de Noordelijke Laboratorium Groep een voorbeeld maken voor andere medische laboratoria in Nederland. ‘Nergens in Nederland wordt op deze schaal al samengewerkt tussen laboratoria. Er dient een netwerk te ontstaan van samenwerkende zorgprofessionals, die optimaal georganiseerd en gefaciliteerd moet worden. Wij willen laten zien dat intensieve en persoonlijke samenwerking hierin de basis is voor kwalitatieve patiëntenzorg.’

Uiteindelijk heeft de bestuurder, die in Drenthe werd geboren, zijn studie in Groningen doorliep en een tijd in Friesland werkzaam was, de ambitie om één sterke laboratoriumorganisatie voor heel Noord-Nederland op te richten. ‘Maar om eerlijk te zijn, is dit de ambitie voor de komende jaren. We zijn eerst nog wel even druk met de fusie van LabNoord en het LvI’, zo lacht hij.