Arjen Holl, directeur Noordhoff Uitgevers, enthousiast ‘Ambassadeur van Groningen’

Arjen Holl, directeur Noordhoff Uitgevers, enthousiast ‘Ambassadeur van Groningen’

Ambassadeurs

Groningen is een belangrijke uitgeefstad. Wie kent niet de Bosatlas? En wie kent niet het begrip Wolters Noordhoff? Die uitgeverij heet tegenwoordig Noordhoff Uitgevers, en staat sinds 2003 onder leiding van directeur Arjen Holl. Volgens deze uitgever is het goed wonen en werken in Groningen, en daarom ondersteunt hij graag de promotiecampagne voor Groningen, "Er gaat niets boven Groningen’. Volgens hem is Noordhoff ‘schatplichtig’ aan Groningen. Hij zegt dat in onderstaand interview waarin we hem vragen waarom hij ambassadeur is voor Groningen.

Waarom is Noordhoff Uitgevers ambassadeur van Daarom Groningen?

‘De eerste steen van Noordhoff Uitgevers werd in 1836 gelegd door Jan Berends Wolters, toen hij op 27 mei in dat jaar een ‘Boek- en Papierwinkel’ opende in de Guldenstraat in Groningen. Wolters’ winkel groeide uit tot een bloeiende uitgeverij en ruim een eeuw later, in 1968 fuseerde deze uitgeverij met de inmiddels ook tot volle wasdom gekomen Groningse uitgeverij Noordhoff. De bij het brede publiek bekende Bosatlas, in 1877 voor het eerst verschenen van de hand van Meester Bos, heeft ook de wieg in Groningen staan. Alhoewel onze uitgeverij nu heel lerend en studerend Nederland bedient, staat ons hoofdkantoor nog steeds in de stad Groningen. Op zijn zachtst gezegd kun je stellen dat wij behoorlijk schatplichtig zijn aan Stad en Ommeland.’

Wat betekent Groningen voor u persoonlijk en voor Noordhoff Uitgevers?

‘Al weer ruim zeven jaar woon ik, na voor mijn werk in vele landen en zelfs op verschillende continenten te hebben gewoond, met mijn gezin in de mooie omgeving van Groningen. Nog steeds reis ik veel, zij het nu meer binnen Europese grenzen. Altijd als ik terugreis naar het Noorden kom ik echt thuis. Het mooie, ruime landschap, de fileluwe wegen, de sfeer van de omgeving... ik zou de plek slechts met moeite nog kunnen missen.’

‘Noordhoff Uitgevers heeft niet alleen een vestiging in Groningen, maar ook in het midden van het land. Als bedrijf zijn we dus bekend met verschillen in dynamiek in de arbeidsmarkt in Nederland. Wij hebben in het Noorden te maken met een redelijk stabiele markt, waarbij medewerkers die hun plek gevonden hebben in ons bedrijf, zich ook langdurig committeren aan hun werkgever. Dat past goed bij onze strategie om te investeren in innovatie en medewerkers. Dat is ook nodig, want wij zoeken mensen met een nogal specifiek profiel: talentvolle, professionele mensen met een passie voor onderwijs. De laatste jaren komt daar steeds nadrukkelijker een innovatieve component bij, en moet een aankomend uitgever of marketeer ook thuis zijn in de wereld van digitale producties en e-learning. Medewerkers en Noordhoff Uitgevers investeren dus in elkaar, en dat past goed bij de Noordelijke stabiele arbeidsmarkt.’

Wat kan Noordhoff Uitgevers betekenen voor de provincie Groningen?

‘Wij hopen met ons bedrijf, een A-merk in onderwijs en via beroemde uitgaven als Leesplankje en Bosatlas ook bekend bij een breed publiek, bij te dragen aan de uitstraling van de Provincie. Daarnaast zijn wij, niet onbelangrijk voor de universiteitsstad Groningen, werkgever van banen in het hogere segment. Het merendeel van de functies bij Noordhoff Uitgevers is op hbo- of universitair niveau. Ik denk dat het bieden van werkgelegenheid aan hoogopgeleide professionals ook in bredere zin ten goede komt aan de Noordelijke regio.’