Best beluisterde regionale omroep van Nederland RTV Noord aan vooravond van strategische keuze

Best beluisterde regionale omroep van Nederland RTV Noord aan vooravond van strategische keuze

Ambassadeurs

Ambassadeur van Groningen Gijs Lensink

RTV Noord, de regionale omroep voor Stad en provincie Groningen, heeft een uitstekend 2013 achter de rug. Op de eerste plaats omdat het publieksbereik verder is gestegen, zo blijkt uit de kijk-, luister- en online cijfers. Maar ook in financieel opzicht was 2013 een goed jaar, en kon een korting op de inkomsten door een bezuiniging door de provincie Groningen met vijf procent, worden opgevangen. RTV Noord gaat het jaar 2014 daarom dan ook vol vertrouwen tegemoet. Maar het zal wel een jaar worden waarin een belangrijke strategische keuze voor de toekomst gemaakt zal moeten worden.

Aldus vat Gijs Lensink, directeur van RTV Noord en Ambassadeur van Groningen, in enkele zinnen de stand van zaken van zijn mediabedrijf samen.

Afgelopen jaar 2013 was er niet alleen sprake van betere kijk - en luistercijfers, maar vond er vooral een groei van het online bereik plaats. En dit laatste was te danken aan een intensief gebruik van apps. ‘Ik ben blij met deze cijfers. Dit is goed voor de regionale omroep. We hebben een zeer duidelijke functie in de Groningse samenleving, en we bereiken negentig procent van alle Groningers tenminste eens per maand.’

Plannen voor 2014

Voor het jaar 2014 staan er ook bijzondere nieuwe initiatieven op de ‘to do-lijst’ van RTV Noord. ‘Dit jaar willen we het plan ‘Eerst Online’ uitvoeren. Dat betekent dat onze journalisten al het nieuws dat ze tegenkomen nog sneller op internet plaatsen. Nadat ze het hebben geverifieerd, uiteraard. Maar het is niet meer zo dat het eerst op de radio of op televisie moet zijn verschenen. En dat is nog steeds een beetje een cultuuromslag voor mensen die altijd voor de radio hebben gewerkt. Online gaat voortaan altijd voor!’, aldus directeur Lensink.

Aldel en bevingen

Hoe belangrijk de functie van een regionale omroep is, bleek recent wel bij de actualiteiten rondom het faillissement van aluminiumproducent Aldel en de aardbevingen in Noord-Groningen. ‘Dan moeten wij er als regionale omroep echt zijn en moeten onze verslaggevers alle informatie uit de haarvaten van de samenleving halen. Op die manier hebben wij de ambitie dat we onmisbaar willen zijn voor Groningen´.

Toekomst

Ondertussen moet RTV Noord zich ook voorbereiden op een forse bezuiniging per 1 januari 2017. Want sinds 1 januari van dit jaar wordt de regionale omroep niet meer gefinancierd door de provincie maar door het Rijk. Die wil de samenwerking tussen de regionale omroepen bevorderen. Maar daar zit wel een bezuinigingsdoelstelling aan vast geplakt, namelijk van bijna twaalf procent in 2017. ‘En dat betekent dat we werken aan een heroriëntatie voor RTV Noord. Daarbij kijken we ook naar samenwerking met andere regionale omroepen, of met het Dagblad van het Noorden nu de wetgever zo´n samenwerking tussen een publieke en private partij in het kader van een experiment tijdelijk wil toestaan.’

Ondernemen in Groningen

Als directeur van RTV Noord, met een ondernemende instelling, heeft Gijs Lensink het uitstekend naar de zin in de provincie Groningen. ´Het is prima ondernemen in de provincie Groningen. Ondanks de problemen in de provincie blijft Groningen een prachtige provincie. Het is hier overzichtelijk, en daardoor weet iedereen elkaar te vinden en mensen gunnen elkaar wat. En dat, in combinatie moet goede woon- en werkvoorzieningen en een enorm cultureel aanbod, maakt dat ik Groningen als provincie om in te ondernemen van harte kan aanbevelen.’

www.rtvnoord.nl