‘De zeven magere jaren in de Groningse woningbouw liggen achter ons!’

‘De zeven magere jaren in de Groningse woningbouw liggen achter ons!’

Ambassadeurs

Pieter Bregman, directeur van Nijestee en Ambassadeur van Groningen

De zon en de lente breken door voor de (sociale) woningbouw in Groningen. Na zeven zware jaren waarin de sociale woningbouw stagneerde en er sprake leek van een complete stilstand, kondigt woningcorporatie Nijestee de bouw aan van bijna zeshonderd nieuwe huurwoningen in de wijken Paddepoel en de Oosterparkwijk.

Deze aankondiging lijkt geen incident: ook de komende jaren zullen er waarschijnlijk honderden woningen per jaar worden gebouwd in de sociale huursector in Groningen. ‘De zeven magere jaren liggen achter ons. We gaan voor de zeven vette jaren die daarop volgen’, zo betoogt Pieter Bregman. Hij is algemeen-directeur van Nijestee, de grootste corporatie van Groningen.

Volgens Bregman is de stemming duidelijk aan het veranderen wat betreft de woningbouw in Groningen – de goede kant op, wel te verstaan. ‘Maar we hebben dan ook echt zware jaren achter ons. Dat had te maken met een combinatie van factoren: de economische crisis; problemen doordat corporaties als Vestia volstrekt onverantwoord bezig waren geweest; een verhuurdersheffing en extra huurverhoging en een nieuwe woningwet per 1 juli. Dat zorgde voor onzekerheid, maar gelukkig laten we die periode nu achter ons!’, zo zegt Bregman.

Dat betekent dat de huurverhoging dit jaar sterk wordt beperkt. Het nieuwste initiatief van Nijestee behelst de bouw van 650 huurwoningen. Hiermee wil de corporatie de wachttijd voor toewijzing van een sociale huurwoning verkorten. De woningen worden energiezuinig en aardbevingsbestendig gebouwd, en krijgen huren die ook voor de laagste inkomens betaalbaar zijn.

‘We zijn ontzettend opgelucht dat aan een langdurige periode van malaise en onduidelijkheid nu een einde is gekomen. De nieuwe duidelijkheid helpt enorm: we weten waar we aan toe zijn, en we kunnen nu weer met volle kracht er tegenaan om datgene te doen waarvoor we zijn opgericht: het zorgen voor voldoende goede en betaalbare huurwoningen voor mensen met lagere inkomens.’

Zelf heeft Nijestee het ook zwaar voor de kiezen gekregen de afgelopen jaren. Daardoor moest het aantal medewerkers van tweehonderd worden teruggebracht naar 150. Daarbij is de nieuwbouwafdeling bij Nijestee afgebouwd. ‘In het verleden bouwden wij ook koopwoningen. Maar dat is sinds de nieuwe woningwet niet goed meer mogelijk: we moeten ons echt richten op sociale huurwoningen. Daar gaan we nu dus weer met nieuw elan tegenaan.’

Nijestee ondersteunt de economische campagne ‘Er Gaat Niets Boven Groningen’. Om die reden is directeur Bregman ook een soort ‘ambassadeur van Groningen’. Dat houdt ook in dat hij waar dat maar kan de boodschap uitstraalt dat het goed ondernemen is in Groningen.

‘Dat doe ik met alle plezier, want het is ook echt prima ondernemen in Groningen. Het is een heerlijke stad waarin het fijn wonen is, de leefbaarheid scoort hoog. Dat is ook voor bedrijven, en niet in de laatste plaats hun medewerkers, belangrijk. Denk ook aan de aantrekkingskracht voor studenten aan de onderwijsinstellingen in de stad. De woningmarkt is springlevend. Woningen worden momenteel makkelijk verkocht en verhuurd. In het verleden was ik bezorgd dat er misschien te weinig koopwoningen gebouwd zouden worden, ook nadat wij daarmee waren gestopt. Maar die zorg blijkt achteraf gezien niet helemaal terecht: de commerciële partijen hebben het goed opgepakt. Ook wat de koopsector betreft zijn de magere jaren nu echt voorbij in Groningen. Woningbouw, van zowel corporaties zoals Nijestee als van commerciële bedrijven, is een van de motoren van de economie.’

www.nijestee.nl