Directeur Gertjan Lankorst van Gasterra:

Directeur Gertjan Lankorst van Gasterra:

Ambassadeurs

Een spin in het web in de Europese energiewereld: zo zouden we Gertjan Lankorst, zeker kunnen betitelen. Hij is sinds 1 september 2006 CEO van GasTerra, de internationale handelsonderneming in aardgas die is gevestigd in Groningen. GasTerra is na Gazprom de grootste leverancier van aardgas in de Europese Unie. Het bedrijf is in 2005 ontstaan na de splitsing van de ‘oude’ Gasunie in een handels- en een transportbedrijf. Voor zijn functie reist Lankhorst regelmatig de hele wereld over, om daarna weer terug te keren naar de thuisbasis, Groningen. In deze editie van Daarom Groningen een interview met Lankhorst, wiens bedrijf een campagne ondersteunt ter promotie van Groningen als provincie waar het goed ondernemen is, en die zich daarom ‘ambassadeur van Groningen’ mag noemen.

Hoe bevalt het u in Groningen?

"Laat ik eerst spreken voor mijn gezin. Mijn vrouw en kinderen zijn snel geaard en voelen zich zonder meer thuis. Hetzelfde geldt voor mij. Het kostte geen moeite Groningse zakenkringen, verenigingen of scholen te vinden en binnen te komen. Iedereen vond in een paar maanden zijn weg en inmiddels beginnen de wortels al behoorlijk diepte te vinden.
Op het zakelijke vlak heb ik natuurlijk het voordeel dat ik een bedrijf aantrof, dat in feite al sinds 1968 vaste grond in Groningen heeft. GasTerra is een internationaal opererend bedrijf, maar met een Gronings karakter, dat kwaliteit stelt boven snel succes en probeert de waan van de dag te ontlopen.''

Voelt u zich niet ver weg van de Randstad?

"Of de Randstad zich ver weg voelt van het Noorden weet ik niet. Soms krijg je wel een beetje die indruk vanwege de randstedelijke aandacht die grootstedelijke problemen daar opeisen. Wij voelen ons niet geïsoleerd. Onze Raad van Commissarissen en onze adviesraad hebben hun vergadering vrijwel altijd in Groningen. Onze contacten met vooral Den Haag zijn goed en vertegenwoordigers van GasTerra zijn in alle energiecommissies en graemia vertegenwoordigd. Ook internationaal. Bij evenementen in het Noorden, zoals onze relatiedagen die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan door ons gesponsorde museumexposities, zien wij een goede opkomst van onze binnen- en buitenlandse zakenkennissen. We hebben nooit de indruk dat als iemand zich verontschuldigt dit komt vanwege de afstand.
De verhouding tussen hoofdsteden en de periferie (in ons geval is de Randstad het hoofdstedelijke gebied) vertoont in alle landen een natuurlijk gevoel van een zekere ongelijkheid. Dat geldt in Frankrijk voor Parijs versus de provincie, in Engeland voor Londen versus de countries en in Rusland voor Moskou en de federatiestaten.
Neem nu in Groningen zelf de bekende relatie Groningen-stad en Ommelanden, dan zie je eigenlijk ook die betrekking terug tussen het volkrijke centrum met zijn voorzieningen en de omstreken met zijn rust en weidsheid.''

Is het ondernemersklimaat in Groningen goed?

"Onze klanten zitten volledig verspreid over Nederland en de Europese Unie, met een accent op Noordwest-Europa. De Groningse ondernemerswereld is dus maar een onderdeel van onze klantenkring. De contacten met die ondernemerswereld zijn echter talrijker dan met die buitenlandse relaties, waarmee we toch vooral een langetermijnband hebben op enige afstand in kilometers en tijd. We zien elkaar regelmatig, maar niet vaak. In Groningen daarentegen zit ik in diverse ondernemerskringen en dat geldt ook voor mijn collega-directeuren. Verder zijn onze bemoeienissen met de culturele en sportieve sectoren van oudsher omvangrijk. We hebben deze aandacht voor de maatschappelijke omgeving het laatste jaar zelfs nog opgevoerd en dat is niet een eenmalige inspanning.
Wat een opmerkelijk voordeel van Groningen is, komt voor uit het overzichtelijke netwerk. Bijzondere projecten, waar je elkaar snel en spontaan moet treffen willen deze van de grond komen, laten zien dat ondernemers elkaar makkelijk vinden en dat er weinig onderlinge jalouzie of competitie is. Die vlotte cohesie is een verademing.''

Bent u als ambassadeur, in staat de boodschap uit te dragen dat het in Groningen goed ondernemen is?

"Ik ondervind geen strubbelingen om de voordelen van Groningen onder ogen te brengen bij regio-buitenstaanders. Dat merk ik langs verschillende wegen. Allereerst, zoals ik al aangaf, organiseren wij veel van onze zakelijke bijeenkomsten in Groningen. En onze zalen zijn niet leger dan elders. Wat personeelswerving aangaat, merken wij geen bezwaren of obstakels. We hebben weliswaar niet heel veel medewerkers nodig gezien de relatieve omvang van ons bedrijf (180 personeelsleden), maar echte moeite kost het niet. Het is eigenlijk wel leuk, dat men elders in Nederland soms een onvolkomen beeld heeft van het Noorden. Dat maakt het des te leuker om mensen te verrassen. Men kijkt dan op van de voorzieningen die hier zijn, de evenementen die hier plaatsvinden en de bereikbaarheid van dit alles. Bereikbaarheid in tijd, in afstand en ook in kosten. Er is hier nog ruimte, er zijn geen wachtrijen en de betaalbaarheid van genoegens is aantrekkelijker."

Gaat GasTerra nog groeien?

"GasTerra is en blijft een aardgasbedrijf. In die zin zal onze kernactiviteit op aardgas gericht blijven. We zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in het buitenland. Omdat in Nederland de marktwerking en liberalisering thans enige tientallen gasleveranciers en -handelaren heeft voortgebracht, zijn wij evenredig in marktaandeel gedaald en dat hebben we met groei in de export kunnen compenseren."

"Nederland past een aardgasbeleid toe met zekere limieten op de hoeveelheid aardgas die over een bepaalde periode mag worden verkocht. Dat bepaalt onze actieplafond.
We groeien wel in de tijd. Wat bedoel ik hiermee? Er zijn recent contracten afgesloten die onze verkopen tot diep in het derde decennium doen doorlopen, dus richting 2030 en bijkomende contracten zijn nog in onderhandeling. We continueren dus onze positie en dat is in deze tijden eigenlijk al een vorm van groei. Waar we ons met nieuwe onderwerpen inspannen is op het terrein van de energietransitie. Waar aardgas maar een zinnige en economisch verantwoorde rol kan spelen als het gaat om duurzaamheid, zuinigheid en prestatieverbetering (efficiency) staan wij open voor samenwerking en nemen we uiteraard ook zelf het initiatief."

"We staan op het punt de HRe-ketel in de gewone huishoudmarkt te introduceren. Dat klinkt misschien gewoontjes: een nieuwe ketel, we hadden toch al een goedwerkende hogerendementsketel?. Dat is waar. Maar dit nieuwe type maakt tegelijk ook stroom en dus krijgt een woning zijn eigen kleine energiecentrale met gas en elektriciteit. Die HRe-ketel brengt in de huizen de duurzaamheidsdoelstellingen en de vermindering van uitstoot van broeikasgas binnen bereik zonder dat er een grote omslag van gedrag of geld voor komt kijken Het wordt één van de meest groene projecten van de komende tien jaar. In dit opzicht zal GasTerra laten zien dat er groei mogelijk is."