‘Economie Groningen veel robuuster’

‘Economie Groningen veel robuuster’

Ambassadeurs

Aldus gedeputeerde Wilma Mansveld

‘Het gaat duidelijk beter met de economie van de provincie Groningen. De tijden dat Groningen in economisch opzicht zwakker was dan andere provincies in Nederland ligt al geruime tijd achter ons. Het beleid gericht op de versterking van de economische structuur van Groningen - dat vanaf 1998 in het kader van het “Langman-akkoord” is gevoerd - heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen. Nu, in deze periode na de Kredietcrisis, maakt Groningen geen val naar beneden, en doen we het zelfs beter dan de Randstad. Daaraan zie je dat de Groningse economie dus aanzienlijk robuuster is geworden en tegen een stootje kan.’

Dat betoogt de nieuwe gedeputeerde voor economische zaken in de provincie Groningen, Wilma Mansveld. Zij is namens de PvdA sinds dit voorjaar gedeputeerde voor onder meer Economische Zaken (inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie), Energie en Klimaat en Jeugdzorg.

Voordat ze gedeputeerde werd was Mansveld (48) fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten en werkte ze als secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. Haar roots liggen in Utrecht waar ze haar eerste werkervaring opdeed.

‘Ik ben opgegroeid in Utrecht, waar ik onder andere werkzaam was bij Jaguar Nederland, waar ik de boekhouding deed. Vanwege de liefde ben ik eind jaren tachtig naar Groningen gekomen. Toen ik in Utrecht vertelde dat ik naar Groningen zou verhuizen vroegen sommigen zich af wat ik daar in vredesnaam toch te zoeken had! Maar toen ik korte tijd later op zondagochtenden op de motor door het Groningse landschap reed drong het pas echt goed tot me door hoe prettig het hier is. Sindsdien kon en kan ik het uitstekend uitleggen. En dat gevoel is alleen maar sterker geworden. Ik merk dat ook aan vrienden die ik hier op bezoek krijg. Als je bijvoorbeeld vanuit de stad Groningen het platteland op fietst naar het plaatsje Garnwerd, dan zie je hoe abrupt hier de overgang van stad en platteland nog is. In Utrecht fiets je eindeloos door de bebouwde kom en duurt het heel lang voor je op het platteland bent. Maar in Groningen verschillen Stad en Ommeland heel duidelijk van elkaar. Ze hebben hun eigen kracht en versterken elkaar.’

Aangezien de provincie Groningen, net als een aantal bedrijven, een van de sponsoren is van de promotiecampagne ‘Er gaat niets boven Groningen’, mag zij zich ‘Ambassadeur van Groningen’ noemen. Dat betekent dat ze waar mogelijk de boodschap uitdraagt dat het goed werken en wonen is in de provincie Groningen. En dat is een boodschap waar de Utrechtse geen enkele moeite mee heeft. Ze is helemaal gesetteld in- en gehecht geraakt aan Groningen.

Wat wil ze als nieuwe gedeputeerde van economische zaken bereiken, de komende vier jaar? Met welke onderdelen van het collegeprogramma heeft ze de meeste affiniteit?

‘Tot voor kort was ik werkzaam bij de SER Noord-Nederland, en gaf ik adviezen. Het is nu leuk om als bestuurder aan de andere kant van de tafel te zitten. In mijn huidige functie vind ik het uitdagend om mij in te zetten voor werkgelegenheid en werk. Zo hebben we in het collegeprogramma 1 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor arbeidsmarktbeleid. Als provincie Groningen steunen we bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA), een stichting die leerlingen voor de duur van een stage in dienst heeft. Dat vind ik echt een schoolvoorbeeld van hoe de provincie het bedrijfsleven kan helpen, als tussenschakel en ter verbetering van de arbeidsmarkt.
Wat ik ook mooi vind is dat ik het thema ’energie’ in portefeuille heb, met aandacht voor duurzaamheid en nieuwe brandstoffen.’ Een bruisende en dynamische sector!
Een andere thema waar ik me zeer bij betrokken voel is de jeugdzorg. Dat is een passie, die misschien te maken heeft met het feit dat ik zelf pleegouder ben geweest. In de toekomst wordt de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van gemeenten, en dat willen we daarom heel netjes gaan overdragen aan de gemeenten.’

Zou u ondernemers aanraden om in Groningen te investeren, en zo ja: waarom?

‘Ja, ik zou ondernemers zeker aanraden naar Groningen te komen. De wereld globaliseert steeds verder, van regionaal, naar nationaal en nu internationaal. Binnen die ontwikkeling heeft Groningen heel gunstige randvoorwaarden voor nieuwe bedrijven. Groningen heeft veel meer te bieden dan vaak wordt gedacht.’

In uw vorige functie sprak u ongetwijfeld ook ondernemers uit andere delen van Nederland. Hoe was hun oordeel over Groningen? Moet Groningen nog wat doen aan de beeldvorming, of staat Groningen inmiddels zo al wel goed genoeg bekend?

‘Ik merk duidelijk dat het beeld van Groningen, of liever van het hele Noorden, zeer positief is geworden. In andere delen van het land spreken ze met respect over de regio Het Noorden. Zo is landelijk SER-voorzitter Rinnooy Kan vol lof over de onderlinge samenwerking tussen de noordelijke provincies en de regionale SER Noord-Nederland. Die samenwerking blijkt uitstekend van de grond te kunnen komen zonder verlies aan culturele identiteit van de provincies. Ik vind het bijzonder mooi hoe positief ze eigenlijk over ons denken. Ik zie daarbij wel dat nuchterheid een kracht is van het Noorden, maar anderzijds werkt dat soms ook wel minder productief. Ik denk dat we hier in het Noorden wel iets Bourgondischer zouden mogen worden in onze p.r., net zoals in het zuiden. We moeten alle zaken die we hier goed doen nog beter verkopen, nog beter voor het voetlicht zien te brengen. Gelukkig zie ik al voorbeelden van hoe we dat doen. Bijvoorbeeld bij de Eemshaven wordt nu prima uitgedragen wat daar allemaal voor interessants gebeurt’.

Is het niet vervelend en zeer ondankbaar om nu gedeputeerde te moeten zijn in een periode van grote bezuinigingen?

‘Nee, ik vind van niet. Ik denk dat het juist een kans is en dat het uitdagend is om heel goed na te denken wat je met het geld kunt doen en hoe je dat zo verstandig mogelijk uit kunt geven.