‘GasTerra draagt uit overtuiging bij aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening’

‘GasTerra draagt uit overtuiging bij aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening’

Ambassadeurs

Gertjan Lankhorst, CEO GasTerra en Ambassadeur van Groningen

Sinds een jaar is het Groningse gashandelsbedrijf GasTerra gevestigd in een nieuw, volledig duurzaam gebouw aan de Stationsweg in Groningen. CEO en Ambassadeur van Groningen Gertjan Lankhorst vertelt over deze verhuizing, de verduurzamingslag in de rest van Nederland, de voordelen van Groningen als vestigingsplaats, de aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt én de toekomst van de Nederlandse gashandel.

Hoe bevalt het GasTerra in het aangepaste en duurzame gebouw aan de Stationsweg?
‘Ons nieuwe pand voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen. Het bestaande kantoor is omgetoverd tot een duurzaam pand voorzien van betere isolatie, zonnepanelen en innovatieve gastoepassingen. Naast de aanzienlijke besparing op energielasten valt op dat de bereikbaarheid is verbeterd ten opzichte van het vorige kantoor. Het gebouw ligt praktisch naast het Centraal Station Groningen. Daar staat tegenover dat er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar is voor bezoek. Maar ook daar hebben we bewust voor gekozen. Zo geven alle medewerkers nu het goede voorbeeld door met de fiets of het openbaar vervoer te komen.’

Hoe gaat het met GasTerra? Veel mensen denken: ‘dat Groningse gas raakt langzaam maar zeker op’. Betekent dat dan ook dat de economische betekenis van GasTerra voor Groningen spoedig zal afnemen?
‘Ik verwacht niet dat onze economische betekenis zal verminderen. Het bedrijfsresultaat van GasTerra was in 2013 opnieuw goed. We verkochten in totaal 89,3 miljard kubieke meter aardgas en boekten een omzet van 24,3 miljard euro. Dat komt door de lange koude winter, maar danken we daarnaast aan het vermogen van onze onderneming om zich aan te passen aan de dynamische gasmarkt. Er is voorlopig ook voldoende gas, hoewel het grootste deel van de voorraad inmiddels wel is gewonnen. De aardbevingen in het Groningse winningsgebied leggen helaas een schaduw over de resultaten. Het besluit van minister Kamp om de productie te beperken heeft uiteraard gevolgen voor de verkoop van aardgas uit het Groningenveld. Dit stelt ons voor een uitdaging, omdat wij contractuele verplichtingen voor de langere termijn zijn aangegaan. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat wij aan deze verplichtingen kunnen voldoen. Bedenk daarbij dat GasTerra niet alleen aardgas uit het Groningenveld verhandelt, maar ook uit andere Nederlandse én buitenlandse bronnen.’

Wat zijn de uitdagingen voor GasTerra in 2014?
‘De toekomst van de energievoorziening veilig stellen en tegelijk iets doen aan klimaatverandering; dat zie ik als de grote uitdaging van onze tijd. GasTerra draagt uit overtuiging bij aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening en gas speelt daarin een centrale rol. In 2014 brengen we daarom opnieuw innovatieve producten op de markt die de transitie naar (meer) duurzame energiebronnen mogelijk maken. Ook verwacht ik dat het aandeel groen gas dat wij verhandelen, gaat toenemen.’

Vindt u dat we in Nederland voldoende vaart zetten achter verduurzaming en waarvan verwacht u de komende tijd het meest op dit gebied?
‘In 2013 sloten ruim veertig organisaties waaronder de overheid, werkgevers, natuur- en milieuorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei, ook wel bekend als het SER-energieakkoord. Ik ben van mening dat dit heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een brede maatschappelijke consensus over het behalen van gemaakte afspraken over energiebesparing, goede afspraken over het aandeel duurzame energie en over CO2-reductie. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de inzet op revitalisering van het Europese emissiehandelsysteem (Emission Trading System, ETS), dat tot doel heeft de handel in emissierechten terug te dringen). Dit is van betekenis voor de toekomstige rol van gas in het energiesysteem. Hervorming van dit emissiehandelssysteem is een noodzakelijke voorwaarde om de concurrentiepositie van gas in de elektriciteitssector te herstellen. Tot slot heb ik hoge verwachtingen van lokale samenwerkingsverbanden, zoals Energy Valley, EnTranCe, Grunneger Power en Noorden Duurzaam waarbij het bedrijfsleven, onderwijs, overheid én particulieren bouwen aan de energievoorziening van morgen.’

U bent ambassadeur van Groningen. Vindt u Groningen inderdaad een prettige provincie om te ondernemen, en zo ja: waarom?
‘In 2006 ben ik met mijn gezin verhuisd van de Randstad naar Groningen. Volgens sommigen een hele stap, maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Groningen is een mooie provincie met ruimte, natuur en veel activiteiten in Stad en Ommeland. Daarnaast vind ik het logisch dat GasTerra als verkoper van het ‘Groningen-gas’ hier gevestigd is, arbeidsperspectieven biedt aan de lokale bevolking en ook via sponsoring bijdraagt aan deze regio.’

www.gasterra.nl