Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Volop uitdagingen én kansen voor Groningse economie’

Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Volop uitdagingen én kansen voor Groningse economie’

Ambassadeurs

‘Als provincie is het onze taak om ondernemerschap en groei zo goed mogelijk te faciliteren’, dat zegt Patrick Brouns, die als Gronings gedeputeerde onder meer Ondernemerschap en Innovatie in zijn portefeuille heeft. ‘Daar willen we als provinciebestuur de komende jaren veel in investeren.’

Patrick Brouns is nu enkele maanden in functie, maar heeft, mede dankzij eerdere functies – hij was de afgelopen jaren voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) – een goed beeld van wat er in Groningen op economisch gebied speelt. ‘Het mag bekend zijn dat er in onze provincie teveel mensen zonder werk zitten. Dat maakt het creëren van nieuwe werkgelegenheid erg belangrijk. Als provinciebestuur willen we dat zoveel mogelijk realiseren door ondernemers te ondersteunen bij het pakken van groeikansen. Zo zullen we de komende jaren bijvoorbeeld veel meer aan kredietverlening voor het MKB gaan doen.’

Volgens Brouns zijn het vooral de al bestaande MKB-bedrijven die zowel de Groningse economie als de werkgelegenheid een boost kunnen geven. ‘Natuurlijk zullen we blijven proberen grote namen naar Groningen te halen, maar we moeten vooral bouwen op wat we al hebben: een sterk, ontwikkelingsgericht en innovatief MKB. Je kunt beter tweehonderd banen bij honderd bedrijven creëren dan datzelfde aantal bij één groot bedrijf. Niet alleen versterk je daarmee het MKB, je bent als provincie in de toekomst ook minder kwetsbaar voor massa-ontslagen.’

Groot aandachtspunt bij het creëren van werkgelegenheid is natuurlijk wel dat deze aansluit op de capaciteiten van mensen die nu zonder werk zitten. ‘We moeten zorgen dat we ieders kwaliteiten zo goed mogelijk benutten. Je moet zorgen dat de mensen die thuiszitten ook aan het werk kunnen in sectoren waar kansen liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de bouw. De komende jaren groeit de werkgelegenheid in die sector enorm, voor een groot deel door de herstel- en verstevigingsmaatregelen die voortvloeien uit de aardbevingsproblematiek.’

En mocht de kennis of vaardigheid nog niet aanwezig zijn, dan is er altijd nog het onderwijs. ‘Het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten natuurlijk zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Het is dan ook erg belangrijk dat de overheid, het onderwijs als het bedrijfsleven daarin samen optrekken.’

Op het gebied van de topsectoren gebeurt dat al volop, maar ook in andere branches is dat van groot belang. ‘We zijn als college van Gedeputeerde Staten niet kieskeurig als het om het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid gaat’, zo zegt Brouns. ‘Topsectoren als Chemie, Agri & Food, Energie, Life Sciences zijn en blijven erg belangrijk voor Groningen, maar we gaan nadrukkelijk voor een erg breed stimuleringsbeleid. Als provincie willen we eigenlijk gewoon iedereen die onderneemt zo goed mogelijk ondersteunen.’

Dat betekent volgens Brouns ook dat er goed gekeken moet worden naar bestaande regelgeving. ‘Zaken als kredietverlening en innovatiesubsidies moeten zo laagdrempelig mogelijk zijn. Als blijkt dat de huidige regels zorgen voor belemmeringen, is het onze taak als provinciebestuur om die belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen.’

Wat uitdagingen betreft, heeft zowel de provincie als haar bestuurders de komende jaren duidelijk niet te klagen. ‘Er is inderdaad genoeg te doen, maar dat is nu juist het leuke aan deze functie’, zo zegt hij zelf. ‘Ik wil actief op zoek naar wat ondernemers zelf denken nodig te hebben om groei te realiseren. Daarom begin ik na de zomer aan een grote tour door de provincie om bij zoveel mogelijk bedrijven een kijkje te nemen. Daar kan ik mij nu al erg op verheugen!’

www.provinciegroningen.nl