'Groningen moet blijven uitblinken in woningbouw en architectuur'

'Groningen moet blijven uitblinken in woningbouw en architectuur'

Ambassadeurs

Groningen zal de komende tijd proberen haar naam hoog te houden op het gebied van woningbouw en architectuur. Samen met steden als Maastricht staat Groningen bekend als een stad waar zeer zorgvuldig met architectuur en stedenbouw wordt omgesprongen. En ook de volkshuisvesting is er van hoog niveau. Volgens Pieter Bregman, directeur van Groningens grootste corporatie, Nijestee, is het voor Groningen van vitaal belang om de komende jaren die traditie voort te blijven zetten. Maar het zal wel veel lastiger worden, aldus Bregman. Hij is ‘ambassadeur van Groningen’, omdat zijn corporatie Nijestee de campagne 'Er gaat niets boven Groningen’ van harte ondersteunt.

In een interview over zijn visie op het belang van wonen en architectuur voor Groningen stelt hij 'Wij zorgen er als corporatie voor dat er voldoende goede en betaalbare woningen zijn, in het bijzonder voor mensen met een smalle beurs. Op de tweede plaats zorgen wij er voor dat de stad voor iedereen is: wij willen dat de wijken sociaaleconomisch gezien gemengd zijn. Het moet hier prettig wonen zijn voor iedereen en we willen gettovorming voorkomen.'

Als andere belangrijke functie voor corporaties in Nederland in het algemeen noemt Bregman de stabilisering van de Nederlandse woningmarkt. 'Er hebben zich hier na de Kredietcrisis geen Amerikaanse toestanden voorgedaan. Dankzij corporaties kunnen in Nederland veel mensen betaalbaar wonen, en velen van hen kunnen in hun huis blijven, ook al hebben ze het financieel moeilijker. Een andere activiteit, economisch van enorme betekenis, is dat wij 100 miljoen euro per jaar investeren in de stad, waarvan 70 miljoen in of bij bouwbedrijven.’

Groningen is erg afhankelijk van onderwijs en studenten. 'Als je dat belangrijk vindt, en er voor wilt zorgen dat jongeren ook in de toekomst voor Groningen blijven kiezen, dan moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat ze hier prettig kunnen wonen voor aanvaardbare prijzen’.

Op de vraag wat voor Nijestee en Groningen belangrijke bouwprojecten zijn antwoord Bregman dat er in Groningen veel aandacht uitgaat naar opvallende bouwprojecten, zoals het Groninger Forum, de zuidelijke ringweg, de tram of de nieuwe wijk Meerstad. 'Dat zijn projecten die erg veel aandacht trekken. Maar wij zijn nu juist betrokken bij bouwprojecten die misschien minder in de publiciteit komen maar die in Groningen enorm belangrijk zijn. De Frontier, de Semmelweis en de Stadswerf zijn onze grootste projecten van dit moment. Verder bouwen we honderden jongerenwoningen, zoals aan de Antillenstraat en binnenkort op het Bodenterrein. Behalve voor woningen zorgen we ook voor maatschappelijk vastgoed. Als je alles optelt bouwen wij gemiddeld 400 woningen per jaar. Dat is voor Groningen is enorm belangrijk’.

Groningen heeft volgens Bregman een traditie van stedenbouw en architectuur die uitblinkt, mede dankzij de goede samenwerking tussen corporaties en de gemeente Groningen. 'Die kwalitatief hoogwaardige architectuur en stedenbouw draagt bij aan de aantrekkingskracht van Groningen. Maar ook realiseren wij nog steeds forse aantallen betaalbare woningen, ook in de huursector.'

Bregman ziet de rol van de corporaties voor de komende jaren als minder zichtbaar dan de afgelopen tien jaar. 'Onze financiële armslag is fors afgenomen. Dat komt doordat de huurstijgingen de afgelopen jaren beperkt zijn geweest, terwijl er anderzijds wel sprake was van forse lastenstijgingen. Tegelijkertijd moet er heel veel gebeuren om woningen energiezuiniger te maken. Zo zullen wij in tien jaar tijd achtduizend woningen aanpakken en dat gaat een paar honderd miljoen euro kosten. We weten nog niet hoe we dat moeten betalen’.

Groningen is voor haar economie maar ook voor haar functie als culturele hoofdstad van het Noorden afhankelijk van een uitstekende reputatie als stad waar het prettig werken en wonen is. 'Wij willen er graag aan meewerken om die reputatie van Groningen in tact te houden of zelfs te versterken’, aldus Ambassadeur Bregman.