Groninger woningcorporatie Nijestee: doorbraak met zonnepanelen voor huurders

Groninger woningcorporatie Nijestee: doorbraak met zonnepanelen voor huurders

Ambassadeurs

De Groningse woningcorporatie Nijestee heeft in de wijk Waterland onlangs op 26 van haar huurwoningen zonnepanelen geïnstalleerd. Dat gebeurde officieel door Commissaris der Koningin Max van den Berg. Eén van de redenen dat er een officieel tintje aan werd gegeven, is dat het voor het eerst is in Nederland, dat huurwoningen zijn voorzien van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor de eigen behoefte.


Dat is mede mogelijk geworden dankzij een samenwerking met de energiecoöperatie voor zonne-energie, Grunneger Power. De plaatsing van de zonnecollectoren op huurwoningen gebeurt zonder dat er subsidie aan te pas komt en zorgt er voor dat de woonlasten dalen. De investering kan in 25 jaar worden terugverdiend.

‘Er zijn twee redenen waarom wij in zee zijn gegaan met Grunneger Power en zonnepanelen op huurwoningen hebben laten plaatsen,’ vertelt Pieter Bregman, directeur van Nijestee. ‘De eerste is dat bewoners erom hebben gevraagd, en uit berekeningen is gebleken dat het inmiddels uit kan. De tweede reden is dat het streven naar duurzaamheid een speerpunt is in het beleid van onze corporatie.’

Overigens staan er in Groningen sinds de jaren tachtig al woningen met zonnepanelen in de wijk Beijum, maar die zijn alleen om water mee te verwarmen. Met de nieuwe zonnecollectoren van Grunneger Power kan elektriciteit worden opgewekt. Tot nu toe zijn dergelijke collectoren in Nederland alleen geplaatst op huizen van particulieren huiseigenaren, maar dankzij lagere prijzen voor collectoren zijn ze nu ook haalbaar voor huurwoningen.

‘Het is niet zo dat we nu collectoren willen plaatsen op al onze 14.000 huurwoningen. We zijn eerst bezig om het gehele woningbestand te isoleren en overal HR-ketels te plaatsen. Dat geeft het hoogste rendement en het geld is daarom beter besteed dan aan zonnepanelen. Maar als bewoners zelf om zonnepanelen vragen, zoals in Waterland het geval was, dan is dat fantastisch en daarom hebben we er graag aan meegewerkt’, aldus Pieter Bregman.

De maatregelen om duurzaamheid te bevorderen vergen zeer hoge investeringen. Momenteel worden 800 woningen per jaar verduurzaamd, voor een bedrag van gemiddeld 28.000 euro per woning.

‘Het vergt in totaal tientallen miljoenen euro’s. Dat bedrag kunnen we niet terugverdienen via de huren, maar kon in het verleden wel worden verdiend door verkoop van woningen. Maar de woningmarkt ligt stil en dat is een lastig probleem. Daar komen ook Rijksbezuinigingen bij, en het feit dat wij met de gemeente hebben afgesproken  te investeren in woningbouw, vooral voor jongeren. Al met al zitten wij als wooncorporatie in ruig weer, maar we blijven ondanks de ijsbergen gelukkig overeind’, aldus Bregman.

Eigen hoofdkantoor

Nijestee krijgt zelf een nieuw hoofdkantoor aan het Damsterdiep in Groningen. Dat is nodig omdat het huidige kantoor aan de oostwand van de Grote Markt wordt gesloopt. Op het dak van het nieuwe gebouw, richting Steentilstraat, komen ook zonnecollectoren, om te onderstrepen dan de corporatie duurzaamheid uiterst serieus neemt.

Ambassadeur van Groningen

Nijestee ondersteunt de economische promotiecampagne ‘Er Gaat Niets Boven Groningen.’ Om die reden mag Pieter Bregman zich ook ‘ambassadeur van Groningen’ noemen, een functie waarin hij dagelijks uitdraagt dat het goed wonen en werken is in Groningen.

‘Ik heb vroeger in Groningen gestudeerd en er tien jaar gewoond. Daarna heb ik tien jaar in Friesland gewoond, en daarna ben ik weer teruggekeerd naar Groningen. Toen ik weer terug kwam, was ik daar nog veel tevredener over dan ik had verwacht. Want Groningen is echt een fantastische stad, waar mensen met allerlei achtergronden prima naast elkaar wonen, met een zeer levendige cultuur en een progressieve mentaliteit. Gewoon een geweldige plek om te wonen en te werken. Als ik ergens weg ben, buiten Groningen, kost het mij geen enkele moeite om die boodschap uit te dragen’, aldus ambassadeur Pieter Bregman.

www.nijestee.nl