‘Het gaat nog steeds relatief goed met Groningen!’

‘Het gaat nog steeds relatief goed met Groningen!’

Ambassadeurs

De stad-Groningen doet het beter dan het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt gaat het dus nog steeds relatief goed met Groningen. Dat is mede te danken aan het feit dat er in Groningen een grote semi-overheid is, met instellingen als UMCG, met 11.000 medewerkers. Dat zegt Joost van Keulen, namens de VVD de nieuwe wethouder van economische zaken en verkeer in Groningen. Hij bezet sinds kort deze zware politieke post in het nieuwe college van B en W van Groningen, dat aantrad na het aftreden van het linkse meerderheidscollege.

Een nieuwe wethouder, een nieuw geluid. Want Joost van Keulen is van plan om, samen met de overige leden van het college van B en W, de bakens te verzetten in Groningen. Hij wil zeker meer open staan voor het bedrijfsleven in Groningen, en een meer vraaggestuurde gemeentelijke organisatie. Op het gebied van verkeer en vervoer heeft het college van B en W zich voorgenomen om de bereikbaarheid van Groningen topprioriteit te geven.

‘Ik had enkele maanden geleden nooit verwacht dat ik wethouder zou worden en ik vind het tot nu toe hartstikke leuk. Het helpt daarbij wel dat de kwaliteit van de ambtelijke organisatie van de gemeente Groningen goed is’, aldus Joost van Keulen.

Wat de bereikbaarheid van Groningen betreft is afgesproken dat er geen Regiotram komt. ‘We gaan nu eerst een netwerkanalyse maken om te kijken wat Groningen wel nodig heeft. In februari of maart is er dan hopelijk een eerste versie van die analyse, en daarna gaan we kijken hoe we de bereikbaarheid van Groningen concreet het best kunnen verbeteren.’

Wat de economie van Groningen betreft heeft de noordelijke metropool het ‘geluk’ dat er veel semi-overheid is. ‘Maar dat betekent niet dat de crisis onze neus voorbij gaat. Integendeel: ook hier heeft bijvoorbeeld de detailhandel in de binnenstad het moeilijk. Wij willen als gemeente Groningen meer flexibiliteit en een vraaggestuurde organisatie, en we denken dat dat ook het bedrijfsleven in de binnenstad ten goede kan komen’.

Ambassadeur

Wethouder Joost van Keulen is ook ‘ambassadeur van Groningen’. Dat betekent dat hij geacht wordt uit te dragen dat het in Groningen goed wonen en werken is. ‘Dat doe ik met veel plezier, maar ook met veel overtuiging. Ik heb hier zelf jarenlang gewoond, en ook gewerkt in het bedrijfsleven. Het is uitstekend ondernemen in Groningen. De stad is een buitengewoon goede vestigingsplaats voor bedrijven’, aldus de Groningse wethouder van economische zaken.