‘Het ondernemerschap is vast verankerd in wat we als Hanzehogeschool doen’

‘Het ondernemerschap is vast verankerd in wat we als Hanzehogeschool doen’

Ambassadeurs

Henk Pijlman, bestuurvoorzitter van de Hanzehogeschool én Ambassadeur van Groningen

Hij is inmiddels alweer meer dan tien jaar bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool, verreweg de grootste HBO-instelling van Noord-Nederland. Tel daarbij op de tijd dat hij in de Groningse politiek actief was, waaronder zijn tien jaar als wethouder, en je kunt gerust stellen dat Henk Pijlman het huidige Groningen mede heeft vormgegeven. Dat huidige Groningen barst volgens Pijlman van de innovatiekracht, ondernemingskansen en kennis, en dat draagt hij als Ambassadeur van Groningen maar wat graag uit.

Om aan te geven hoe belangrijk de Hanzehogeschool is voor Groningen, beginnen we met wat cijfers. ‘Met 3000 werknemers zijn we natuurlijk een erg belangrijke werkgever in de regio’, aldus Pijlman. ‘En dan hebben we het nog niet eens over de indirecte werkgelegenheid bij (toe)leveranciers. En vergeet niet dat we jaarlijks ook nog eens zo’n 4000 afgestudeerden aan de arbeidsmarkt leveren. Er zijn er natuurlijk bij die direct weer uit Groningen vertrekken na het behalen van hun diploma, maar een groot deel van hen zoekt en vind toch echt een baan hier in de omgeving.’

Maar ook op het gebied van kennisdeling en samenwerking speelt de Hanze, zoals de hogeschool in de volksmond vaak genoemd wordt, een belangrijke rol, ‘Voor ons als hogeschool is de samenwerking met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio van levensbelang’, zegt Pijlman. Maar tegelijkertijd spint ook het bedrijfsleven zelf er garen bij, zo ziet hij. ‘Elke van onze ongeveer 27.000 studenten brengt één van zijn studiejaren op stage door, waar ze dan ook nog een onderzoek uitvoeren waar het stagebedrijf vaak echt iets aan heeft.’

Samenwerking

En dat is slechts één van de manieren waarop de kennisinstellingen en het bedrijfsleven van elkaars inzet kunnen profiteren. Ook in het creëren van nieuwe bedrijvigheid en banen is samenwerking van levensbelang. ‘Dat brengen we bijvoorbeeld in de praktijk in het Health Hub Roden, waar we samen met andere Groningse kennisinstellingen en zo’n 75 bedrijven uit de regio uiteenlopende medische kennis te gelde maken en zodoende banen creëren. Maar ook binnen EnTranCe, de proeftuin voor nieuwe energieoplossingen op de Zernike Campus, vindt een dergelijk samenwerking plaats. En in iets bescheidener mate in de 25 innovatiewerkplaatsen die verspreid over heel Noord-Nederland te vinden zijn en waarin we een belangrijke rol spelen.’ 

Student en ondernemerschap

De Hanzehogeschool zoekt dus steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven, maar wijst ook zijn studenten steeds vaker op de mogelijkheden die het ondernemerschap hen te bieden heeft. ‘Het ondernemerschap is inmiddels verankerd in wat we doen. Niet voor niks spreken we over drie O’s die samen de ruggengraat van de Hanzehogeschool vormen: Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen.’

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), provincie, gemeente en een groot aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven is bijvoorbeeld een Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap opgericht. ‘We brengen studenten nu al in hun eerste jaar in aanraking met het ondernemerschap. Als zij vervolgens met veelbelovende ideeën komen, kunnen ze gedurende hun studie op dat pad begeleid worden. Inmiddels zijn daar al een aantal bloeiende bedrijven uit voortgekomen’, zegt Pijlman niet zonder enige gepaste trots.

Een andere ontwikkeling die het ondernemerschap onder studenten een boost moet geven is de Hanzehogeschool Topondernemersregeling. ‘Voorheen kregen we veel klachten van studentondernemers dat ze niet op hun eigen bedrijf konden afstuderen. Dat leidde in sommige gevallen zelfs tot het voortijdig stoppen met de opleiding dan wel het eigen bedrijf. Dat is natuurlijk eeuwig zonde van ofwel bijzonder talent ofwel veelbelovende bedrijven.’ Als zij aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen studenten daarom nu dankzij de Topondernemersregeling afstuderen op hun eigen onderneming. ‘Allemaal met als doel het ondernemerschap te stimuleren’, aldus Pijlman.

Ondernemend Groningen

Dat dit behoorlijk lijkt te lukken, blijkt wel uit de vele jonge veelbelovende bedrijfjes die in Groningen de kop opsteken. ‘Groningen heeft jonge ondernemers heel veel te bieden’, zo ziet Pijlman. ‘Allereerst is het gewoon een hartstikke leuke stad. Veel studenten komen bij ons studeren omdat ze Groningen zo leuk vinden. Eenmaal klaar met hun studie willen ze vervolgens graag blijven en dankzij de voortdurende ICT-ontwikkelingen kan dat ook. Je hoeft tegenwoordig echt niet meer naar de Randstad te verhuizen om dicht bij je markt te zitten.’

‘Daarnaast heeft Groningen alle voordelen van een grote stad maar is het tegelijkertijd heel overzichtelijk’, vervolgt de bestuursvoorzitter. ‘Je komt elkaar als ondernemer vaak tegen en dat schept een band. Dat is denk ik ook wel een van de grootste krachten van Groningen.’

Volgens Pijlman - en hij kan het weten - is Groningen dan ook steeds ondernemender geworden. ‘Toen ik hier kwam studeren werd alles zo’n beetje door de politiek geregeld. Tegenwoordig is het veel meer verschoven naar een opvatting van ‘we doen het samen’. De lokale en regionale overheid hebben steeds beter door dat ze vooral zoveel mogelijk moeten faciliteren en ondersteunen, maar dat je voor het hebben van succes toch echt afhankelijk bent van particulieren.’

Kortom: ‘Er gebeurt gigantisch veel moois in Groningen en dat mogen we best wat meer uitdragen met z’n allen.’  Aan Pijlman zal het in elk geval niet liggen, die neemt zijn taak als Ambassadeur van Groningen uiterst serieus. ‘Ik probeer in al mijn contacten die kracht van Groningen uit te dragen en over te brengen.’

www.hanze.nl