ICT en Life Sciences krachtige motoren Groningse economie

ICT en Life Sciences krachtige motoren Groningse economie

Ambassadeurs

Siem Jansen, NOM-directeur en Ambassadeur van Groningen


Groningen heeft momenteel twee sectoren waar het opmerkelijk goed mee gaat en die mede fungeren als motoren met aanjaagfunctie voor de economie. Dat zijn de sectoren Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en de Life Sciences, onder meer rond het thema ‘Healthy Ageing’. ‘Vooral in en rond de stad Groningen doen deze sectoren het momenteel opvallend goed, en met name op het gebied van de life sciences kan er de komende jaren nog veel worden verwacht’, aldus Siem Jansen, directeur van de NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) én Ambassadeur van Groningen.

De NOM is dankzij haar participaties en kredietverstrekkingen aan bedrijven in het Noorden betrokken bij de meest uiteenlopende sectoren van de regionale economie. Als ze dus érgens iets kunnen zeggen over hoe het momenteel gaat met de noordelijke, respectievelijk de Groningse economie, dan is het wel bij de NOM.

Volgens directeur Siem Jansen gaat het met de ICT bedrijven in Groningen goed, zoals ook blijkt uit de genomineerden van de Groninger Ondernemingsprijs 2013 - waaronder een zeer snel groeiend en landelijk opererend bedrijf als Belsimpel.nl. En eerder dit jaar opende, mede na bemiddeling van de NOM, ook IBM een belangrijke onderzoeksafdeling in het centrum van Groningen waar inmiddels al zestig mensen aan de slag zijn.

Life Sciences

Dat het ook goed gaat met de Life Sciences merkt de NOM uit het aantal aanvragen voor kapitaal. ‘Dat er in toenemende mate vraag is naar kapitaal van Life Science-bedrijven betekent uiteraard dat er de wil is om te investeren. Vooral rond het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is er groei. Het gaat daar duidelijk de goede kant op!’, aldus de heer Jansen. Hij ziet nu al sterke groeicijfers bij kleinere life science bedrijven. ‘Als dat zo doorgaat denk ik dat we over drie tot vier jaar sterk gegroeide bedrijven in dit cluster hebben.’

Minder goed

Maar uiteraard zijn er ook sectoren waar het door de crisis minder goed gaat in de Groningse economie. Met name in de bouwsector, en daaraan gerelateerde sectoren gaat het nog ‘dramatisch slecht’. Zo hebben meubelbedrijven het nog steeds buitengewoon moeilijk.

Overigens gaat het wel goed met de bouwsector in Noord-Groningen: daar heeft men het druk met herstel van aardbevingsschade. Een ‘blessing in disguise’, noemt Siem Jansen dat.

Al met al is het beeld van de Groningse economie dus gevarieerd. Wel is het zo dat de achterstand tussen de Groningse economie op die van de rest van Nederland minder groot is dan een jaar of tien geleden. En zeker in de stad Groningen gaat het momenteel zό goed dat er eigenlijk geen achterstand meer is.

Maar in Oost-Groningen daarentegen gaat het slecht. ‘De sprong die nodig was om het gat met de rest van de Nederlandse economie dicht te maken is daardoor dan ook nog niet helemaal gemaakt. Er blijft, ook voor ons als NOM, dus nog veel werk aan de winkel de komende jaren!’, aldus Siem Jansen.

Voor meer informatie over de activiteiten en participaties van de NOM: www.nom.nl