'Iedereen mag weten wat Groningen allemaal te bieden heeft'

'Iedereen mag weten wat Groningen allemaal te bieden heeft'

Ambassadeurs

Ambassadeur van Groningen en directeur van Groningen Seaports Harm Post

Als iemand het ambassadeurschap van Groningen op aanstekelijke wijze weet uit te dragen, is het wel Harm Post. De directeur van havenbedrijf Groningen Seaports neemt zijn taak dan ook uiterst serieus. ‘Als ik ergens een zaal toespreek, eindig ik er altijd mee te vertellen wat de provincie Groningen wel niet allemaal te bieden heeft’, zo zegt hij. ‘Een werelderfgoed in de vorm van de Waddenzee in je achtertuin, lage huizenprijzen en meer dan voldoende werkgelegenheid zijn daar nog maar een paar voorbeelden van.’

Als het even kan laat Harm Post dus niet na het Groningse woon- en leefklimaat te bejubelen. En dat is ook best nodig, zo geeft hij aan. ‘Nog lang niet iedereen in Nederland heeft in de smiezen dat je zowel je bankrekening als je woongenot een enorm plezier doet als je je in Groningen vestigt.’ Hij wijst daarbij op de relatief lage woningprijzen en het natuurschoon. ‘Het Waddengebied staat niet voor niets op de werelderfgoedlijst van UNESCO tussen bijvoorbeeld het Great Barrier Reef en de Grand Canyon.’

Een dergelijke natuurschat brengt natuurlijk ook verantwoordelijkheden met zich mee, zeker voor een havenbedrijf als Groningen Seaports. ‘Dat is ook één van de redenen dat we in onze Havenvisie 2030 het plan hebben geformuleerd om over 18 jaar het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Nederland te zijn’, aldus Post. ‘We proberen dan ook zo goed mogelijk samen te werken met natuur- en milieuorganisaties, bijvoorbeeld door bepaalde grond aan te kopen waar de natuur zijn gang kan gaan.’

Het is echter niet alleen die aandacht voor de unieke directe omgeving die van het Groningse Eemsdeltagebied een uiterst duurzame economische grootmacht moeten maken. Ook de opkomst van groene offshore windenergie en het hergebruik van bijvoorbeeld water en stoom spelen hierin een grote rol. ‘We zijn al jaren bezig met allerlei projecten op het gebied van duurzaamheid. Zo werken we momenteel aan een leidingnetwerk in Delfzijl dat het mogelijk maakt om afvalwater uit het ene productieproces te gebruiken als koelwater in een andere fabriek.’

Ook de plannen die er zijn voor de bouw van duizenden windmolens op de Noordzee biedt de regio de komende jaren volop kansen. Post: ‘Er is nu al veel activiteit op dit gebied in de Eemshaven. Als Groningen Seaports zullen we de komende jaren echter nog eens 25 miljoen euro besteden om die offshore windindustrie zo goed mogelijk te faciliteren. Daarmee spelen we in op de geografisch perfecte ligging van de Eemshaven om als ‘hotspot’ voor de bouw van windparken in de Noordzee te dienen.’

Havendirecteur Post kijkt dan ook vol vertrouwen richting de toekomst. ‘Als je alles bij elkaar optelt: de economische kansen en mogelijkheden, de schoonheid van de natuur, de lage huizenprijzen en het almaar groeiende aantal vacatures, dan kun je ook niet anders dan optimistisch zijn. Nu is het alleen nog zaak om dat optimisme ook in de rest van Nederland uit te dragen.’

www.groningenseaports.nl