Inspiratiefestival Let’s Gro in de belangstelling van andere steden

Inspiratiefestival Let’s Gro in de belangstelling van andere steden

Ambassadeurs

Vier dagen lang laat het inspiratiefestival Let’s Gro de inwoners van Groningen nadenken over de toekomst van de stad. Ze kunnen tussen 9 en 12 november met elkaar of met politici in debat gaan en daarnaast is er met internationale keynote-sprekers ook inspiratie van buitenaf. “Het festival is een succesformule, want voor het college van B&W levert het interessante informatie op”, zegt de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf. “Het inspiratiefestival staat dan ook niet voor niets in de belangstelling van andere Nederlandse steden.”

Tijdens Let’s Gro zijn er tientallen lezingen, debatten en bijeenkomsten over de toekomst van de stad Groningen. Er wordt gesproken over thema’s als energie, duurzaamheid, gezondheid, voedsel, sport, cultuur, bereikbaarheid, onderwijs, economie en nog veel meer. “Wij kunnen als burgemeester en wethouders wel beleid maken, maar we willen weten wat er onder de Stadjers leeft”, zegt Van der Schaaf.

Het idee voor Let’s Gro ontstond in 2013. “We zaten midden in de crisis en we moesten toen als college een toekomstvisie maken. Het college hield er tot die tijd een top-down-werkwijze op na. De crisis dwong ons om met de Stadjers in gesprek te gaan. En meteen al tijdens de eerste editie leverde dat veel mooie ideeën en bovendien ook nieuwe netwerken op. In sommige gevallen konden ondernemers meteen met die ideeën aan de slag. Maar ook wij als gemeente konden de uitkomsten gebruiken in onze toekomstvisie.”

Het festival zorgt volgens Van der Schaaf vooral voor inzichten in de problemen in Groningen en wat mogelijke oplossingen zijn. “Hoe denken ze in de stad over de inrichting van de binnenstad? En hoe zien de Stadjers de parkeerproblemen? Door daar zo direct over in debat te gaan, krijg je een veel betere band tussen de samenleving en de overheid. Ook al zien we het festival niet als een formeel inspraakmoment. Het inspireert ons wel en in ons beleid zie je de input van het festival terug. De inspiratie komt niet alleen bij de Stadjers weg, maar ook van buitenaf door bijvoorbeeld de keynote-sprekers.”

Of Let’s Gro helemaal uniek is, kan Van der Schaaf niet zeggen. “Ik heb het in deze opzet echter nog niet op een andere plek in Nederland gezien”, aldus de wethouder. “Er komen jaarlijks collega’s uit andere steden naar Groningen. Er is zeker belangstelling vanuit andere steden voor dit concept. In eigen stad wordt Let’s Gro ook steeds bekender. Bijzonder is dat heel veel mensen de weg naar het festival weten te vinden: van studenten tot tweeverdieners en ouderen. En het zijn niet alleen Stadjers, maar ook mensen uit de regio. Voor iedereen zijn er interessante lezingen. Je hebt ook echt een spoorboekje nodig.”

Volgens de wethouder vormen de keynote-sprekers een hoogtepunt van het festival. “Ik kijk zelf uit naar de lezingen van politiek commentator Wierd Duk, tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Ger Baron, de chief technology officer van de gemeente Amsterdam. En natuurlijk de lezing van Ben Cohen, de bedenker van Ben & Jerry’s. En natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de reactie op het ontwerp van de Oostwand, dat donderdagavond wordt gepresenteerd in het Groninger Forum.”

Tijdens het event ‘Startups, Think Big!’ zullen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn (Special Envoy, StartupDelta) en de Amerikaanse durfinvesteerder Ray Quintana hun verhaal over het belang van een goed start-up klimaat vertellen. Dit jaar is de Holland WebWeek Groningen samengegaan met Let’s Gro. Daarom is er tijdens het festival ook veel ruimte voor online en ICT. Op donderdagavond presenteert Jarno Duursma de laatste trends op Let’s Gro Digital. The Battle of the Schools wordt gestreden en tijdens ‘Your future to tech’ kan iedereen kennismaken met drones, robots, VR en AR. 

Let’s Gro vindt plaats van 9 tot en met 12 november op verschillende locaties in de stad Groningen. Veel van de bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Het complete programma is te bekijken op www.letsgro.nl.