Nieuwe bedrijven nog steeds welkom in ‘Booming Eemshaven’

Nieuwe bedrijven nog steeds welkom in ‘Booming Eemshaven’

Ambassadeurs

aldus 'Ambassadeur van Groningen' Harm Post

De Eemshaven is niet alleen meer van belang voor Groningen of Noord-Nederland maar zelfs voor heel Nederland. Dat is onder meer te danken aan de bouw van elektrische centrales, waardoor de Eemshaven straks het stopcontact voor heel Nederland gaat worden. Vandaar ook dat er vanuit Den Haag en andere delen van het land met andere ogen wordt gekeken naar de Eemshaven. Dat zegt Harm Post, directeur van Groningen Seaports, en ‘Ambassadeur van Groningen’. Wij stelden hem enkele vragen naar aanleiding van de snelle groei van de Eemshaven en de enorme bouwactiviteit aldaar.

U noemde Groningen, althans de Eemsmond,"het stopcontact van Nederland". Heeft u veel reacties gehad op deze vergelijking, die langzamerhand een eigen leven lijkt te gaan leiden?

‘Als we over twee jaar 35 procent van alle elektriciteit van Nederland in de Eemshaven produceren, zijn we het stopcontact van Nederland. Deze metafoor blijkt aan te slaan en geeft goed weer dat de Eemshaven het regionale belang aan het ontstijgen is. Dat blijkt uit artikelen in Trouw, FD en Volkskrant, die deze term overnemen. De BV Nederland kan niet zonder ons en realiseert zich dat.’

Zou u andere bedrijven kunnen aanraden om naar de Eemsmond te gaan, of heeft dat al niet zoveel zin meer omdat het langzamerhand rond de Eemshaven ook vol begint te raken?

‘Groningen Seaports, beheerder van de Eemshaven en de haven van Delfzijl, heeft 1300 hectare industriegrond. Daarvan is er 700 hectare verkocht, 300 hectare is in optie uitgegeven en nog eens 300 hectare is nog helemaal vrij. Natuurlijk zijn andere bedrijven welkom in de havens zonder files, met de snelst mogelijke vergunningsprocedures, een fantastisch woon- en leefklimaat en met werelderfgoed Waddenzee op een half uur rijden. En mochten de Groninger Zeehavens vol raken, dan kopen we landbouwgrond bij om nieuwe klanten te kunnen accommoderen. Dus bedrijven van NL: kom maar op!’

Wat is het mooie van het ondernemen in de provincie Groningen?

‘Elke twee jaar vragen we de bedrijven in onze havens waarom het hier prettig ondernemen is. Hun top vijf klinkt als volgt:

1. Er is ruimte.

2. Bedrijven zijn zeer welkom en worden erg goed door overheden en Groningen Seaports geholpen bij alle vergunningen.

3. Groningen Seaports is lekker commercieel.

4. De bestaande sectorclusters trekken aan.

5. het ontbreken van files, zowel in de havens als op het omliggende wegennet.’