DroneHub GAE heeft volop toekomstplannen na succesvol eerste jaar

DroneHub GAE heeft volop toekomstplannen na succesvol eerste jaar

Facts & Figures

De DroneHub GAE, het kennis-, innovatie- en ontwikkelcentrum voor drones bij Groningen Airport Eelde, kan op een geslaagd eerste bestaansjaar terugkijken. 'We hebben aan vele mooie projecten meegewerkt en hebben zelf nieuwe projecten opgestart', aldus dronepiloot en mede-initiator van de DroneHub Egbert Swierts. 'En ook voor het komende jaar liggen er ambitieuze en innovatieve plannen.'

Een belangrijk onderzoeksthema in 2018 was de precisielandbouw. Samen met de provincie Drenthe, KPN, Wageningen Universiteit en Research en Innovatie Veenkolonieën is binnen een 5G Field Lab gewerkt aan technologische innovaties die precisielandbouw toegankelijker maken voor landbouwers in de regio. Dit onderzoek zal in 2019 worden voortgezet.

Ook is er getest met vliegen met drones buiten het zicht van de piloot (Beyond Visual Line of Sight). In deze test werd over een lange afstand met noodmedicatie gevlogen. Voor deze test werd samengewerkt met onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, UMCG Ambulancezorg, ANWB Medical Air Assistance BV en de TU Delft. Doel was om ervaring op te doen op gebied van veiligheid, regelgeving en kennisontwikkeling voor de dronesector. Tijdens de in november gehouden Amsterdam Droneweek werd via een bijzondere presentatie op dit unieke project teruggekeken.

Waterstofdrone

Niet alleen in de landbouw, maar ook bij brandbestrijding en de inspectie van gebouwen worden steeds vaker drones ingezet. De beperkte actieradius van gangbare onbemande drones is echter vaak beperkt. Daarom ontwikkelt de DroneHub GAE zelf een drone die wordt aangedreven door waterstof. 'Multirotoren (drones met meerdere propellers) gebruiken relatief veel energie. Met waterstof kunnen we op termijn toch anderhalf tot twee uur werken', zo legt Siegerts uit.

Net als bij de andere projecten van de DroneHub GAE, wordt ook bij de onwtikkeling van de waterstofdrone samengewerkt met een aantal bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe. 

Aan het uitvoeren van de eerste dronevlucht op Groningen Airport Eelde zelf wordt momenteel hard gewerkt. Een dronevlucht op een luchthaven vraagt veel voorbereiding, veiligheid is een belangrijke voorwaarde en ook de privacy van omwonenden verdient de nodige aandacht.

Ter voorbereiding op de eerste vlucht worden testen uitgevoerd. Dit is vooral om te controleren of de drone en de gemaakte afspraken op de juiste manier werken. De DroneHUB GAE verwacht dat in de loop van 2019 de eerste echte vlucht kan worden gemaakt.

DroneHub als kenniscentrum

Ondertussen wordt de DroneHub als kenniscentrum verder vormgegeven. Het bestuur, bestaande uit Luuk Jansen (Voorzitter en oud KLM 747 gezagvoerder), Egbert Swierts (dronepiloot en eigenaar Omnidrones), Onno de Jong (Havenmeester Groningen Airport Eelde) en Craig Cooper (Senior Lean consultant), is bezig de organisatie uit te breiden.

'We worden als DroneHub steeds meer gevonden door bedrijven die onderzoeks- en projectaanvragen hebben op het gebied van drones',  aldus Onno de Jong. 'Dit vraagt meer kennis en ondersteuning bij de DroneHub die daardoor ook werkgelegenheid creëert. Samen met de  andere projecten en activiteiten die de DroneHub doet, maakt dit de DroneHub tot een echte proeftuin voor drones, van en voor het Noorden.'