Groningen en energie

Groningen en energie

Energie

De provincie Groningen bevindt zich letterlijk bovenop de nationale gasvoorraden en in het centrum van het Europese gas- en elektriciteitsnetwerk. Er is een sterke energie- en agro-industrie aanwezig en goed bereikbare havens. De provincie ligt bovendien erg strategisch voor offshore windenergie. Dit alles maakt Groningen tot een energie (kennis)knooppunt van internationale betekenis dat zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid, nieuwe kennis, expertise en technologie. Dat is te zien aan het grote aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van energie.

Energy Valley

Het samenwerkingsverband Energy Valley heeft als missie om bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties te stimuleren, activeren, te faciliteren en te verbinden om samen projecten te ontwikkelen en concreet werk te maken van schone, betrouwbare en innovatieve energie. Doel is om voorop te blijven lopen in de transitie naar een toekomstbestendige energievoorziening en de energiepositie van Noord-Nederland te versterken. Het is de ambitie om te groeien tot een toonaangevende Energy Valley regio van Europa.

Kijk voor meer informatie op www.energyvalley.nl

Energy Academy

De Energy Academy Europe is het nieuwe topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. De academie is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De belangrijkste energiethema’s zijn gas (inclusief biogas en groen gas), energie van overmorgen (zoals wind- en zonne-energie), smart grids, energie efficiency en besparingen en CO2 reductie. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Kijk voor meer informatie op www.energyacademyeurope.nl

Energy Expo

In de Energy Expo kunnen bezoekers zich laten informeren over duurzame mobiliteit. Ze kunnen er bijvoorbeeld een ritje maken op een Segway of in diverse duurzame wagens of in een rijsimulator leren zo duurzaam mogelijk te rijden. Energy Expo is opgericht om alle initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit met elkaar te verbinden en deze markt hierdoor een boost te geven. In het Energy Expo zijn partijen samengebracht die zich bezighouden met duurzame mobiliteit. Energy Expo beschikt over een expositie- en ervaringsruimte aan de Stettinweg 22 in Groningen. Ook worden hier uiteenlopende workshops gegeven. Energy Expo is dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur en zaterdag van 11.00 - 15.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energyexpo.nl

Energy Delta Convention

De Energy Delta Convention is een internationaal energiecongres voor energie-experts met verschillende achtergronden en disciplines. Elk jaar in november komen honderden belangstellenden vanuit de hele wereld naar de conferentie in Groningen om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele energiethema’s vanuit de invalshoeken markt, overheid en wetenschap.

Kijk voor meer informatie op www.energyconvention.nl

Energy Delta Institute

Het Energy Delta Institute (EDI) is een internationale energy business school met een primaire focus op aardgas. EDI’s belangrijkste doel is bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van huidige en toekomstige energie managers. EDI coördineert onderzoek en organiseert opleidingen die met allerlei geopolitieke, economische, sociale, juridische en managementaspecten van de energiesector te maken hebben. Deze opleidingen variëren van korte opleidingen en introductieprogramma’s tot Executive Master programma’s en op maat gemaakte trainingen. EDI’s hoofdkantoor zetelt in Groningen.

Kijk voor meer informatie www.energydelta.org

Energy Law

Het Groningen Centre of Energy Law coördineert binnen de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen) van de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen en omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument. Een consortium met het Groningen Centre of Energy Law is door de Europese Commissie geselecteerd om de komende vier jaar als één van de vijf geselecteerde partijen mee te dingen naar het doen van Europees energie-onderzoek. Het Centre verwacht de komende jaren diverse onderzoeken te kunnen doen voor de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie op www.rug.nl

Eemshaven: Energy Port

Energy Park Eemshaven is een groot terrein voor de ontwikkeling van energie gerelateerde bedrijvigheid. Naar verwachting wordt er in de Eemshaven over een paar jaar circa 7500 MW aan energie geproduceerd, ruim voldoende om de helft van heel Nederland van stroom te voorzien! Met recht dus dé Energy Port van Nederland, misschien wel van Noordwest Europa!

De skyline van de Eemshaven werd lange tijd bepaald door de Eemscentrale van GDF SUEZ Energie Nederland, de grootste gasgestookte centrale van Europa. Inmiddels kunnen ook de centrales van RWE en Nuon en de windturbines en olietanks van Vopak daar aan worden toegevoegd. Verder komt er via de onderzeese hoogspanningskabel van NorNed stroom van Noorse waterkrachtcentrales naar Nederland en kan Noorwegen via diezelfde kabel ook stroom uit Nederland betrekken. Hiervoor is een groot converterstation in de Eemshaven gebouwd. Inmiddels bestaan vergevorderde plannen voor Norned 2 alsmede een onderzeese kabel naar Denemarken, de COBRA-kabel. Verder heeft TenneT er een groot schakelstation gerealiseerd om de in de Eemshaven geproduceerde stroom op het net te kunnen zetten en heeft TCN Telehouse Eemsdelta er een datahotel gevestigd, dat per dag net zoveel stroom verbruikt als de hele stad Groningen.

Kijk voor meer informatie op www.groningen-seaports.nl (Groningen Seaports omvat twee zeehavens, de haven van Delfzijl en de Eemshaven, en twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven).

Zie ook regio Eemsdelta: www.eemsdelta.nl

Unieke master op Hanzehogeschool Groningen: Renewable Energy

De Master Renewable Energy is een unieke samenwerking van verschillende Europese universiteiten en hogescholen en vindt ook plaats in een internationale context. De master leidt studenten op tot ingenieur op het gebied van hernieuwbare energie, een sector waarin grote vraag is naar hoogopgeleide professionals.
Het doel van de nieuwe internationale MSc in Renewable Engineering is studenten op te leiden om de groeiende vraag naar duurzame energie vorm te geven door middel van technisch onderzoek. De masteropleiding is enig in zijn soort binnen Europa en wordt verzorgd door universiteiten en hogescholen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en Griekenland.

Opleiding tot technicus windenergie

Het Noorderpoortcollege heeft in Delfzijl een nieuw trainings- en opleidingscentrum gebouwd waar jongeren opgeleid kunnen worden tot technicus windenergie. De nieuwe opleiding voor de offshore wind versterkt de arbeidsmarkt voor jongeren, werkenden en zij-instromers.

Kijk voor meer informatie op www.noorderpoort.nl