Schone elektriciteit uit vies rioolwater

Schone elektriciteit uit vies rioolwater

Energie

Schone energie kan ook lekker vies zijn. Dat bewijst een voor Nederland unieke proef van het Groningse waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap start binnenkort met een pilot waarbij elektriciteit wordt opgewekt uit rioolwater.

Bij de proef wordt uit het slib dat na het zuiveringsproces overblijft ammoniak gehaald dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. De vrijgekomen elektriciteit wordt vervolgens weer gebruikt voor het waterzuiveringsproces. Dat wat overblijft wordt teruggeven aan het net. Omdat het om een proef gaat, is nog niet te zeggen hoeveel elektriciteit er precies opgewekt zal worden, aldus het waterschap.

De proef duurt een half jaar en vindt plaats bij de waterzuiveringsinstallatie in het Groningse Scheemda.