Innovatie in Groningen

Innovatie in Groningen

Innovatie

De provincie Groningen wil een sterkere economie en bekendstaan als innovatieve regio. Dat doet ze o.a. met het programma Groningen@Work. Dit programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen, waar ondernemers aan deel kunnen nemen of een beroep op kunnen doen. Maar de provincie ondersteunt ondernemers niet alleen met geld, ze adviseert ze ook bij het aanvragen van vergunningen en brengt partijen met elkaar in contact die iets voor elkaar kunnen betekenen.

Met dit programma worden de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe ideeën en producten in het Groninger bedrijfsleven gestimuleerd. Bedrijfssectoren met mogelijkheden voor vernieuwing zijn bijvoorbeeld energie, chemie en biotechnologie. Hiervoor is heel specifieke kennis nodig. Met kennisinstellingen als het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen heeft Groningen dit zeker in huis.

Op de site staat onder Werk In Uitvoering een overzicht van de projecten die subsidie hebben gekregen. Onder Support staan de ondersteuningsmogelijkheden en ook vertellen ondernemers in een aantal video's over wat de provincie voor hun heeft betekend.

Maar ook zonder subsidie worden er innovatieve producten en processen ontwikkeld in stad en provincie Groningen. Een aantal voorbeelden:

Proeftuinen

In Groningen hechten we veel belang aan proeftuinen. Daar kunnen bedrijven en onderzoekers hun nieuwe technologie of idee testen in een zo realistisch mogelijke omgeving. Zo is er het Energy Transition Centre, kortweg EnTranCe. EnTranCe is de hotspot van de toegepaste wetenschappen voor bedrijven en innovaties. Het beschikt over de faciliteiten, technologieën en het beste netwerk om plannen, producten en diensten te ontwikkelen.

Ook de proeftuin EnergySense, met informatie over het gedrag van tienduizend Nederlandse huishoudens, is een onafhankelijk bevolkingsonderzoek over energiegebruik door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het legt de basis voor wetenschappers en ontwikkelaars om nieuwe kennis en toepassingen te ontwikkelen.

5Groningen maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Deze proeftuin noemen we het 5G Fieldlab. Er worden toepassingen getest op het gebied van zorg, energie, verkeer & logistiek, landbouw en leefomgeving. Bijvoorbeeld ziekten meten in gewassen op het land: sensoren meten daarbij de gegevens en dankzij het snelle 5G kunnen deze, meestal grote hoeveelheden, data snel doorgestuurd worden voor een analyse. Of een diagnoses op afstand stellen, doordat de arts in het ziekenhuis dankzij de snelle verbinding live mee kan kijken in de ambulance.

PowerMatching City, de eerste smart-grid-gemeenschap ter wereld

PowerMatching City ligt in het Groningse Hoogkerk. Het behoort tot de honderd duurzaamste projecten ter wereld. PowerMatching City is opgenomen in de Sustainia100, de lijst met de innovatiefste projecten voor een duurzame samenleving. Het Groningse project speelt een belangrijke rol in de wereldwijde ontwikkeling van intelligente netwerken en de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Het project heeft aangetoond dat het mogelijk is om een intelligent energienetwerk te creëren met bijbehorend marktmodel en met gebruik van bestaande technologieën. Met het systeem kunnen consumenten onderling elektriciteit uitwisselen en tegelijkertijd het comfortniveau op hetzelfde peil houden.

Kijk voor meer informatie ook op www.powermatchingcity.nl

Brainwierde Weiwerd, een uniek bedrijvenpark.

Het oude wierdedorp Weiwerd wordt ontwikkeld tot een uniek bedrijvenpark waar kleinschalige en kennisintensieve (dienstverlenende) bedrijven zich kunnen vestigen. Op de terp van circa zeven hectare groot zijn de oude structuren van de wierde, het Groningse woord voor terp, duidelijk zichtbaar. Het is een unieke locatie voor bedrijven en ondernemers die een binding hebben met de omliggende industrie en die zich bewust zijn van de impact van de eigen bedrijfsidentiteit. Twintig unieke kavels en vier bestaande gebouwen, ieder met een eigen historie en identiteit.

Kijk voor meer informatie op www.weiwerd.nl

Verder zijn er natuurlijk nog de eigen initiatieven van ondernemers en bedrijven, waar u veel voorbeelden van kunt vinden op deze website.