Delfzijl krijgt Chemport Industry Campus: toonaangevende proeftuin voor duurzame chemie

Delfzijl krijgt Chemport Industry Campus: toonaangevende proeftuin voor duurzame chemie

Innovatie

In Delfzijl komt een 'Chemport Industry Campus', waar duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld en waar talentontwikkeling binnen de chemie een belangrijke plek inneemt. Het project moet eraan bijdragen dat de regio zijn positie als 'Chemport Europe' nog verder verstevigd.

De ontwikkeling van de Chemport Industry Campus is een gezamenlijk initiatief van Groningen Seaports, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, de Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), DNV GL, AkzoNobel en de Economic Board Groningen. Zij ondertekenden onlangs een intentieovereenkomst voor het opzetten van de campus en verkennen momenteel hoe deze het beste kan worden vormgegeven.

Industrie Agenda Eemsdelta

Het plan voor de campus komt voort uit de Industrie Agenda Eemsdelta, waarin het regionale bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de Provincie Groningen de route voor het vergroenen van de chemie en energie heeft uitgezet. Er lopen diverse initiatieven op dit gebied. Zo werken kennisinstellingen nauw samen met de chemiesector en zijn er proeftuinen ontwikkeld waar tal van nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen ontstaan. Voorbeeld hiervan is de testomgeving Zernike Advanced Processing (ZAP) op de Zernike Campus in Groningen, waarvan de Hanzehogeschool Groningen penvoerder is namens een aantal bedrijven en kennisinstellingen. ZAP speelt in op het significant terugdringen van het gebruik van fossiele bouwstenen en biedt een faciliteit om duurzame chemieproducten of processen te testen.

Commercialisatie

Hoewel de huidige faciliteiten waarde bieden voor het testen van de productie van nieuwe producten of processen, bieden ze niet voldoende zekerheid voor commercialisatie. Voordat een nieuw product of proces in de markt kan worden gezet, is het noodzakelijk om op grotere schaal te produceren. Deze opschalingsfase brengt nieuwe onderzoeksvragen met zich mee. Vanuit de markt is een groeiende vraag naar grootschalige testfaciliteiten en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om deze kennisvragen te beantwoorden. Chemport Industry Campus vormt de volgende stap in 'schaalvergroting' en professionalisering van de innovatieketen en draagt bij aan het stimuleren van de groei van de groene chemie en hernieuwbare energie.

Groene toekomst

De toekomst van de chemische industrie loopt bij al deze activiteiten richting duurzaamheid en vergroening. Dat is eveneens het uitgangspunt van Chemport Europe, dat in 2017 is ontstaan. Onder het motto 'Changing the nature of chemistry' zet dit samenwerkingsverband de chemische industrie van Noord-Nederland nadrukkelijk op de kaart.

Delfzijl speelt hierin een belangrijke rol als industriehaven met een sterk chemisch cluster waar veel werkgelegenheid is. Daarnaast biedt de Groningse havenstad een groene energiemix van windturbines, biomassa, zonnepanelen en waterkracht. De Chemport Industry Campus kan op zijn beurt de energie- en chemietransitie in Delfzijl een verdere impuls geven en daarmee de verdere economische en ecologische ontwikkeling van de regio versterken.