Digital Society Hub geeft studenten én ondernemers extra digitale slagkracht

Digital Society Hub geeft studenten én ondernemers extra digitale slagkracht

Innovatie

Wil je als bedrijf voorop blijven lopen als het gaat om innovatie? Klop dan eens aan bij het Digital Society Hub van de Hanzehogeschool. Hier werken onderzoekers, docenten, studenten, en ondernemers samen aan innovatieve toepassingen voor de nieuwste digitale technieken. ‘Wij nodigen ieder bedrijf dat structureel werk wil maken van de kansen die digitalisering te bieden heeft uit om zich aan te sluiten bij de Digital Society Hub’, aldus programmamanager Roland Hiemstra.

‘De technologische ontwikkelingen in uiteenlopende vakgebieden gaan razendsnel momenteel. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, de biobased economy, big data, 3D printing of 5G. Al deze sectoren hebben met elkaar gemeen dat ICT daar een cruciale rol in speelt. Het Digital Society Hub moet een knooppunt worden waar de betrokkenen in al deze sectoren elkaar kunnen treffen zodat er sprake kan zijn van kruisbestuiving”, vertelt Hiemstra.

Bedrijven die zich aansluiten bij het Digital Society Hub (DSH) kunnen rekenen op een forse kennisboost. Zo krijgen ze niet alleen toegang tot de nieuwste kennis op het gebied van ICT-ontwikkelingen en -toepassingen, maar ook tot een groot netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en (semi)overheidsorganisaties. Daarnaast staan de studenten en docent-onderzoekers van het DSH klaar om bedrijven waar mogelijk bij te staan in innovatief onderzoek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste instrumenten op ICT-gebied.

Proof of the Pudding

Een goed voorbeeld van een DSH-project waar alle betrokkenen hun voordeel mee kunnen doen, is ‘Proof of the Pudding’. Drie studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT, Michelle Brachwitz, Chris de Windt en Rutger Walma, werken aan de ontwikkeling van een uniek platform met deze naam. Doel van Proof of the Pudding is dat bedrijven en ondernemers hun nieuwe productideeën direct kunnen testen met echte consumenten.

Om consumenten te stimuleren hun mening te geven maken de studenten gebruik van slimme interactieve elementen zoals gamingelementen en het bieden van beloningen voor het beantwoorden van vragen. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld kortingen, waardebonnen of een proefpakket. Met hun ondernemersidee hopen de studenten een tool in handen te hebben waarmee bedrijven nuttige data kunnen verzamelen om nieuwe producten verder kunnen ontwikkelen.

Castana

Een ander interessant DSH-project is Castana. ​In samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde en de innovatiewerkplaats HiLab, ontwikkelden ICT studenten Bakr Kamil, Marijn Pool, Hofsep Zakharyan en Michaël van de Weerd een mobiele applicatie waarmee genogrammen gemaakt kunnen worden. Met een genogram kunnen families grafisch worden weergegeven, om inzicht te geven in medische, psychische of sociale problemen van een patiënt.

Het idee voor dit project is ontstaan bij het lectoraat Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen en werd uitgevoerd door HiLab bij het instituut voor communicatie, media en ICT. De vier studenten raakten bij dit project betrokken via de specialisatie Software Engineering. Al snel zagen ze in dat er onder verpleegkundigen een aanzienlijke vraag bestaat naar het product. Zowel het Instituut voor Verpleegkunde als DSH Lab waren enthousiast over de ideeën van de studenten en gaven toestemming om er mee door te gaan in de vorm van een start-up onder de naam Blocknode, welke inmiddels is omgedoopt in Castana

Voor meer informatie over het Digital Society Hub en voor meer projectvoorbeelden, ga naar www.digitalsocietyhub.nl