Groningse bedrijven werken mee aan Fabriek van de Toekomst in ‘Region of Smart Factories’

Groningse bedrijven werken mee aan Fabriek van de Toekomst in ‘Region of Smart Factories’

Innovatie

Groningse en andere noordelijke bedrijven werken mee aan een opmerkelijk initiatief: de Fabriek van de Toekomst. Het gaat om bestaande fabrieken die hun werkwijze zodanig optimaliseren dat er niet alleen gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technologie, maar vooral ook van mogelijkheden om andere bedrijven in de omgeving als toeleverancier bij de productie in te schakelen. Aldus ontstaat er een  'Fabriek van de Toekomst' in een ‘Region of Smart Factories'.

De Region of Smart Factories bestaat uit tien pilotprojecten waar technologieaanbieders (meestal MKB-bedrijven) experimenteren met nieuwe Smart Factory-oplossingen bij grote productiebedrijven als Philips, Fokker en CentraalStaal, daarbij ondersteund door kennisinstellingen als de Hanzehogeschool, NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Met name voor bedrijven in de maakindustrie in het Noorden, en zeker ook in Groningen, kan het concept van de ‘Region of Smart Factories’ interessant zijn. En dat is dan ook een van de redenen waarom het bedrijf Variass uit Veendam, samen met 39 andere Noordelijke bedrijven, zoals Fokker en Philips Drachten bij het concept is betrokken.

In de Fabriek van de Toekomst wordt enerzijds optimaal gebruik gemaakt van de nieuwste digitale technologie, maar anderzijds ook gestreefd naar intensieve samenwerking met toeleveranciers en andere bedrijven. Want juist dankzij de nieuwe informatietechnologie is die samenwerking veel eenvoudiger te realiseren.

‘De Fabriek van de Toekomst is smart, maar ook shared! Waarom je producten laten maken in China of dure investeringen doen in een eigen productiefaciliteit, als je ook een fabriek kunt delen met geestverwanten?’, aldus de initiatiefnemers.

Variass

In de economie van de provincie Groningen spelen industriële productiebedrijven, oftewel de ‘maakindustrie’, nog altijd een belangrijke rol. Vaak wordt gedacht dat de Groningse economie draait om aardgas, landbouw en kennis, maar er zijn nog steeds technische maakbedrijven die meedraaien op landelijk en zelfs wereldniveau.

Een duidelijk voorbeeld daarvan is Variass uit Veendam, een familiebedrijf dat al meer dan 125 jaar bestaat en dat elektronische en mechatronische maatwerkoplossingen levert. De eerste driekwart eeuw was het vooral actief in het verhandelen van bouwmaterialen, maar in de vijftiger jaren ging het zich toeleggen op assemblagewerkzaamheden van IBM-typemachines en vanaf de zeventiger jaren op het bouwen van een elektronicacomponent voor de scheerapparaten van Philips in - toen nog - Uithuizermeeden.

Na een mindere tijd eind jaren tachtig nam toenmalig financieel manager en nu CEO Henk Smid de onderneming in 1991 over, onder – om echt met een schone lei te beginnen - een nieuwe naam: Variass. Het bedrijf telt inmiddels meer dan 125 medewerkers en is uitgegroeid tot een wereldspeler in elektronica en mechatronica voor branches als defensie en security, gezondheidszorg en de machine- en apparatenbouw. De Variass Group is nu actief op de markten defensie & security, medisch- en machine- en apparatenbouw en telt meer dan 125 medewerkers.

Region of Smart Factories in 360 graden Virtual Reality

Region of Smart Factories [ 360° ] Virtual Reality

Region of Smart Factories [ 360° ] Virtual Reality