Traditie en innovatie komen samen bij Koninklijke Oosterhof Holman

Traditie en innovatie komen samen bij Koninklijke Oosterhof Holman

Innovatie

Koninklijke Oosterhof Holman heeft volgens algemeen directeur Harm Beerda alle kunstwerken in Noord-Nederland wel eens onder handen genomen. De directeur van het infrabedrijf uit Grijpskerk doelt met die vakterm niet op beelden en schilderijen, maar op constructies als viaducten, bruggen en kademuren. Maar het 106-jarige bedrijf doet tegenwoordig meer, veel meer...

'Wij doen alles wat maar enigszins verband houdt met infrastructuur', verklaart Beerda de veelzijdigheid van het bedrijf. 'We bouwen nog steeds kunstwerken en leggen wegen aan, terwijl we ons de laatste tientallen jaren ook steeds meer begeven op het vlak van bodemsanering, milieutechniek, waterbouw, groenbeheer, energiesystemen en planontwikkeling.'

Duurzaamheid

Tekenend voor de innovatiedrang van Oosterhof Holman is de rol die het bedrijf speelt in de totstandkoming van de Energiecampus Leeuwarden. 'Een uniek particulier project waarin we samenwerken met vele partijen', legt Beerda uit. 'Op de campus zullen we samen met overheden, kennisinstituten en andere bedrijven nieuwe technologieën voor duurzaamheid ontwikkelen en op de markt brengen.' Uiteraard wekt de campus haar eigen, duurzame energie op. En deels zal het zelfs de stad Leeuwarden van energie voorzien.

Maar ook op het binnenterrein van de hoofdvestiging in Grijpskerk zijn voorbeelden van innovatie te vinden. Zo is er een container waarin proeven worden gedaan in het opwekken van energie uit vergisting. 'Onlangs hebben we in België nog een contract getekend voor een biogas-energieopwekkingsysteem ter waarde van 7.2 miljoen euro', vertelt Beerda trots.

Dynamisch familiebedrijf

Het zal niet verbazen dat het succes van Oosterhof Holman belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio. Beerda: 'Traditioneel kennen we veel werknemers die buiten actief zijn. De laatste tijd neemt het aantal mensen op kantoor, onder meer in de werkvoorbereiding, steeds meer toe. We weten werknemers langdurig aan ons te binden door in te zetten op veiligheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.'

Daarbij speelt ook de dynamische aard van de organisatie volgens de directeur een grote rol. 'We zien we een flinke aanwas van jonge medewerkers. Wij borgen alle kwaliteiten van een familiebedrijf. Het mooiste van ons werk, vind ik, is dat we heel veel toevoegen aan de kwaliteit van leven.'

Koninklijke Oosterhof Holman was één van de genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs 2018. In het kader van die verkiezing werd onderstaande bedrijfsreportage gemaakt.

Ambassadeursfilm Koninklijke Oosterhof Holman

Ambassadeursfilm Koninklijke Oosterhof Holman