Zernike Campus Groningen: broedplaats voor innovatieve ideeën en bedrijven

Zernike Campus Groningen: broedplaats voor innovatieve ideeën en bedrijven

Innovatie

De Zernike Campus ontwikkelt zich meer en meer tot een gigantisch broeinest van kennis en innovatief ondernemerschap. Op het terrein aan de westkant van Groningen werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere opleiders samen met overheden en ondernemers aan nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden: van duurzame energie, groene chemie en de biobased economy tot toepassingen voor de nieuwste generatie mobiel internet (5G) en toekomstbestendig bouwen.

Zernike Advanced Processing

Een goed voorbeeld van een innovatieve testomgeving is de Zernike Advanced Processing (ZAP). Studenten werken er samen aan nagebootste bedrijfsprocessen in de biobased economy. ‘Voor de innovatie van hun producten hebben bedrijven in deze industrie goed opgeleide professionals nodig. Die leiden we hier samen met de Hanzehogeschool en de RUG op”, aldus Stieneke Boerma, beleidsadviseur van Noorderpoort.

Innovatiecentrum Bio-economie

Deze zomer wordt ook gestart met de bouw van het innovatiecentrum Bio-economie, met een ultramodern laboratorium. Eenmaal in gebruik zal hier onderzoek worden gedaan naar agrarische producten en er is plek voor groene chemiebedrijven. Zo zal aardappelzetmeelconcern Avebe een aanzienlijk deel van het innovatiecentrum huren voor zijn R&D. De overige ruimten zijn bedoeld voor start-ups en andere (kleine) bedrijven.

Digital Society Hub

Net geopend is de Digital Society Hub, een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool. Het is de bedoeling dat studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers en bedrijven hier gezamenlijk werken aan digitale ontwikkelingen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld cyber security, computerspellen, Big Data en interactieve media.

5G Lab

Tegelijk met het Digital Society Hub opende ook het 5G Lab zijn deuren. In dit project van de Economic Board Groningen testen bedrijven, studenten en ondernemers toepassingen voor de toekomstige generatie mobiel internet. Het lab is het voorportaal voor 5G op het platteland van Noord-Groningen, dat als testregio voor het snelle netwerk fungeert.

EnTranCe

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) is de proeftuin voor toegepast onderzoek op het gebied van duurzame energie. Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten. EnTranCe is een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe.

BuildinG

Op 20 september opent BuildinG zijn deuren. ‘Build in Groningen’ is hét kennis-en innovatiecentrum voor aardbevings- en toekomstbestendig bouwen. In de nieuwe testhal op de Zernike Campus worden straks producten getest en ontwikkeld die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. BuildinG is de plek waar ondernemers, onderzoekers, studenten, opdrachtgevers en overheden samenwerken met als doel om Groningen sterker te maken door bouwinnovatie. Bij BuildinG draait het om meer dan stenen en materiaal. Er is ruimte voor infra, voor digitaal en energiezuinige bouw.  

Ook vestigen op de Zernike Campus?

Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de innovatieve instituten die op de Zernike Campus te vinden zijn. Ze tonen wel aan dat de campus volop inspiratie biedt, niet alleen aan wetenschappers maar ook aan ondernemers. Wil je als ondernemer ook aanhaken bij dat innovatieve ecosysteem, klop dan eens aan bij de provincie Groningen. Met de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) stimuleert de provincie namelijk bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden op de Zernike Campus. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in apparatuur, gebouwen en eventueel grond.

Kijk voor meer informatie op www.groningenatwork.com en www.zernikecampusgroningen.nl