Chemie

Chemie

Ondernemen

De provincie Groningen is een van de provincies met de hoogste concentratie chemische industrie. Lang niet iedereen is bekend met het feit dat de chemie in de provincie Groningen een zeer belangrijke motor is van de regionale en zelfs Nederlandse economie. Zo heeft er zich een sterk zoutgerelateerd chemisch bedrijvencluster ontwikkeld in Delfzijl, dankzij enorme voorraden aan steenzout en aardgas.

Op het Chemie Park Delfzijl zijn de bedrijven als een keten met elkaar verbonden. Stoffen die bij de ene fabriek overblijven, worden door een andere fabriek weer gebruikt voor het productieproces. Het park wordt daarom 'een keten van industrie' genoemd. 

Hightech processen

De gemeenschappelijke basis ligt in de winning van duurzame grondstoffen, zoals zout en aardgas. Deze grondstoffen worden in hightech processen opgewaardeerd tot chloor, waterstof, loog en groene methanol, die op hun beurt de grond- en hulpstoffen vormen voor tal van toepassingen op het gebied van voeding, farmacie, cosmetica, textiel, papier, coatings, motorolie, wasmiddelen tot en met biobrandstoffen. 

Hoogwaardig

Moderne fabrieken van AkzoNobel, BioMCN, Delamine, Delesto, Lubrizol en Teijin Aramid alsmede de hoogwaardige dienstverlening van SGS en Stork bieden een zeer fascinerende wereld van chemie en techniek. Meer dan duizend hoogopgeleide professionals besturen en ondersteunen complexe processen ter waarde van bijna drie miljard euro op een veilige wijze. 

Meer informatie:

Chemiepark Delfzijl www.chemieparkdelfzijl.nl