Life Sciences & Health

Life Sciences & Health

Ondernemen

Life Sciences & Health is een zeer snel groeiende topsector. Het belang voor economie
en maatschappij neemt almaar toe. De 20e eeuw was de eeuw van natuurkunde en ICT.
De 21e eeuw behoort nu al aan de life sciences. Life Sciences & Health dankt zijn succes
aan de gouden driehoek van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Na Leiden en Amsterdam is Groningen de derde biotech-stad van het land. Na 20 jaar vallen en opstaan is de sector in Groningen gegroeid naar ruim 100 bedrijven, circa 2500 banen en een omzet van anderhalf miljard. Het biomedisch en biotechnologisch kenniscluster Groningen haalt met haar onderzoeksresultaten zeer frequent de internationale pers.

Wat is Life Sciences & Health?

Life Sciences & Health is een innovatieve en technologieintensieve sector gericht op de gezondheid van mens en dier. De sector bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen in onder meer medische technologie, (bio)farmacie en regeneratieve geneeskunde.
De ontwikkelingen in de Life Sciences & Health zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. De gezondheidszorg kan verbeteren door meer effectieve bestrijding en preventie van ziektes. Voeding kan gezonder, veiliger en beter houdbaar worden. Productieprocessen kunnen duurzamer worden

LifeLines

Rondom de stad Groningen bestaat een groot en sterk cluster met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Belangrijke partijen in het cluster zijn het Universitair Medisch Centrum (UMCG), drie onderzoekscholen van de RUG en LifeLines. LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van maar liefst 165.000 personen in de drie noordelijke provincies. www.lifelines.nl

Healthy Ageing

Bedrijven en organisaties op het gebied vanLife Sciences hebben het initiatief genomen tot een actieplan voor de simulering van onderzoek en productontwikkeling op het terrein van gezond leven en oud worden (zoals LifeLines), in de vorm van een Noordelijke clusterorganisatie onder de naam Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANN).
Het plan is om een innovatief research netwerk te ontwikkelen dat te boek komt te staan als vooraanstaand in de wereld op het terrein van gezond leven en gezond ouder worden. Want Noord-Nederland heeft alles in zich om op dit terrein toonaangevend in de wereld te worden! www.hannn.eu

Kennisconversiefonds

Er zijn in Groningen mogelijkheden voor ondersteuning bij het starten van een life sciences bedrijf. Een belangrijk instrument hierbij is het Kennisconversiefonds. Het fonds wil investeren in jonge high tech bedrijven, eventueel ondersteund door vreemd vermogen, maar voornamelijk met aandelenkapitaal. Meer informatie http://www.holding.rug.nl/kennisconversie/

Meer informatie en bemiddeling:

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) www.umcg.nl

Bent u op zoek naar een locatie in een biotech incubator, neem dan contact op met stichting Triade, (050) 361 5050 of surf naar www.triade.umcg.nl

Stichting Business Generator Groningen is verantwoordelijk voor het helpen van wetenschappers in Life Sciences en Biotech met ondernemen, zoals bij het proces van octrooiaanvraag en commerciele exploitatie van uitvindingen: www.sbgg.nl