Akkoord KEMA en Gasunie over overname Gasunie Engineering & Technology

Akkoord KEMA en Gasunie over overname Gasunie Engineering & Technology

Ondernemen

KEMA en Gasunie hebben een definitieve overeenkomst bereikt over de overname van Gasunie Engineering & Technology (GET). Het onderdeel, dat uit circa 90 mensen bestaat, wordt samengevoegd met de bestaande gasactiviteiten van KEMA. Hiermee ontstaat een nieuwe business unit die zich richt op gasconsultancy, engineering services en research & development voor de nationale en internationale energiesector. Met de overname is een stevige basis gelegd voor een internationaal Center of Excellence op het gebied van gas en gaat een strategische samenwerking tussen KEMA en Gasunie van start.

Wereldwijd zijn de gasmarkten sterk in beweging. Voortgaande liberalisering en veranderende regelgeving hebben ertoe geleid dat ook op gasgebied in toenemende mate behoefte bestaat aan zowel strategische en bedrijfseconomische expertise als technische expertise. Tegelijkertijd moeten energiebedrijven voldoen aan strengere eisen aan gasbewerking, -transport en -gebruik om een veilige, betrouwbare, duurzame en economische gasvoorziening te waarborgen. Ook de koppeling tussen elektriciteit en gas neemt sterk toe, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, smart grids, energiebesparing en -opslag.

Deze ontwikkelingen vragen om een bundeling van krachten op het gebied van advisering en research & development. Door de combinatie van GET als internationale autoriteit op het gebied van gas en KEMA als wereldleider op het gebied van elektriciteit, ontstaat een krachtige organisatie die succesvol kan inspelen op de wereldwijd groeiende vraag naar expertise op deze gebieden.