Campus Groningen in razend tempo uitgegroeid tot nationale topcampus

Campus Groningen in razend tempo uitgegroeid tot nationale topcampus

Werken & Wonen

In nog geen zes jaar tijd is Campus Groningen uitgegroeid tot één van de grootste campussen van Nederland. Als het gaat om de totale werkgelegenheid is de Groningse campus zelfs de op één na grootste van ons land. 

Één en ander blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Netwerk Kennissteden Nederland. In deze ‘campusmonitor’ werd Campus Groningen in 2012 nog omschreven als een campus in de opstartfase. Via de categorie ‘groeier’ in 2014 is de Groningse campus nu onder de ‘volwassen campussen van nationaal belang’ geschaard. Een knappe groeispurt in slechts zes jaar.

Het onderzoek definieert een campus als ‘een locatie met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waar partners gezamenlijk werken aan Research & Development en waar open innovatierelaties bestaan’; een omschrijving die de Campus Groningen perfect past. In de afgelopen jaren heeft de campus zich ontwikkeld tot een ware magneet voor ondernemerschap en innovatie. Het aantal bedrijven en startups dat er gevestigd is, groeide van 114 in 2014 tot liefst 198 nu en daarmee nam ook de werkgelegenheid fors toe.

‘Het Campus Onderzoek 2018 toont dat het voor Noord-Nederland heel erg loont om te investeren in Campus Groningen’, zo zegt Jan de Jeu, lid College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ‘De Campus heeft zich in korte tijd ontwikkeld als bruisend middelpunt voor economische ontwikkeling in Noord- Nederland op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap.’ Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool vult aan: ‘Campus Groningen is bij uitstek de plek waar studenten, docent-onderzoekers en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken uit de samenleving.’

Naast de onderwijsbestuurders is ook de Groningse politiek trots op de snelle ontwikkeling die de lokale campus doormaakt: ‘De groei waarin onze Campus zit is enorm, Groningen is dé plek om te excelleren. Het rapport is een mooie bevestiging hiervan,’ aldus burgemeester Peter den Oudsten. Volgens gedeputeerde Patrick Brouns heeft het succes onder meer te maken met de Groningse mentaliteit: ‘Campus Groningen is het toonbeeld van de Groningse manier van samenwerken: korte lijnen, vernieuwend en toekomstbestendig.’

Succesverhaal

Een goed voorbeeld van een Gronings campussuccesverhaal is de uitbreiding van Polyvation. Deze spinoff van de Rijksuniversiteit en het UMCG is op de Zernike Campus uitgegroeid tot een wereldspeler in de ontwikkeling en productie van polymeren.

PolyVation smeedt met behulp van chemie polymeren die de basis vormen voor innovatieve medische en farmaceutische producten, zoals voor het herstel van weefsels of het gecontroleerd afgeven van medicijnen in het menselijk lichaam. Directeur Theo Flipsen: ‘De grote kracht van polymeren is dat je alle mogelijke vormen in een schier oneindig aantal samenstellingen en eigenschappen kunt maken. Wij zijn een van de weinige bedrijven in de wereld die dergelijke bijzondere polymeren kunnen ontwikkelen én produceren onder GMP (Goede Manieren van Produceren).’

Om de snelle groei die Polyvation momenteel doormaakt te kunnen behapstukken, is het bedrijf van plan zijn productie- en innovatiecapaciteit op de Zernike Campus fors uit te breiden. Er komt een nieuw R&D-lab van 275 vierkante meter en daarnaast wordt nog eens 1300 vierkante meter extra bedrijfsruimte gerealiseerd. Naar verwachting zorgt de uitbreiding voor 75 nieuwe arbeidsplaatsen. ‘Met deze uitbreiding worden we nog aantrekkelijker voor samenwerking met de medische en farmaceutische productbedrijven uit de mondiale top 10’, aldus directeur Flipsen over de plannen.

Regionale Investeringssteun Groningen

De uitbreiding van Polyvation wordt mede mogelijk door een subsidie van 315.000 euro uit de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Deze subsidieregeling is een initiatief van de Provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en het Ministerie van Economische Zaken. De RIG is bedoeld als investeringssteun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op de Zernike Campus. Daarnaast kunnen ook startups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie aanspraak maken op financiële steun.