Groningen Seaports

Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en beheerder van de haven van Delfzijl, de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen.

De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden.Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Nouryon en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google heeft het grootste data center van Europa in de Eemshaven.Via weg, spoor, diepzee en binnenwater zijn de havengebieden optimaal en snel bereikbaar en met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein is er nog alle ruimte om te ondernemen.

Missie

Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

Takenpakket

Met een enthousiaste club van ongeveer 85 vaste medewerkers werkt Groningen Seaports aan de economische ontwikkeling van de regio.

Groningen Seaports:
• Onderhoudt ca. 2800 ha haven- en industrieterrein
• Acquireert nieuwe bedrijven om zaken te doen in Delfzijl of de Eemshaven
• Ontwikkelt op basis van marktwensen (bestaande klanten) en marktkansen (potentiële klanten)
• Draagt zorg voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer

Contactgegevens Groningen Seaports
Handelskade Oost 1, 9934 AR DELFZIJL
Postbus 20004, 9930 PA DELFZIJL
T +31 (0)596-640400
E info@groningen-seaports.com W www.groningen-seaports.com
Twitter: @groningerhavens

NDC Mediagroep

‘Laten we de slagkracht van Stad gebruiken om het Ommeland te liften!’

Groninger Forum ontvouwt zich: 'Maar het mooiste komt nog!'

‘Het Groninger Forum ontvouwt zich langzaam maar zeker nu de stellages...

Van Wijnen

Van Wijnen is niet zomaar een bouwer, maar juist enorm innovatief, grensverleggend...