Navigatie overslaan

Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen, Uni­ver­si­ty of Applied Sciences

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve en toepasbare kennis.

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 vierde zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool 28.432 studenten en 3.280 medewerkers.

Onderwijs, onderzoek en maatschappij
Het onderwijsaanbod van de Hanzehogeschool Groningen omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma's voor associate degrees en 19 masteropleidingen, ondergebracht in 18 schools, drie multidisciplinaire kenniscentra en drie Centres of Expertise. Daarmee is de Hanzehogeschool Groningen een kennisinstelling waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Vanuit 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren. De studenten en hun individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staan centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van het onderwijs, is daarbij onontbeerlijk.

Samenwerking en innovatie
Onze visie schetst hoe de Hanzehogeschool Groningen er in de toekomst uitziet. We bouwen hierbij voort op onze Onderwijsvisie, waarin we stellen dat we een leergemeenschap willen zijn: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

De leergemeenschap krijgt in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen: een fysieke of virtuele vorm waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar komen. Innovatiewerkplaatsen zijn bij voorkeur multidisciplinair. Juist op het snijvlak van disciplines ontstaat innovatie. In de samenwerking met andere disciplines leren studenten ook over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken en zich in te leven in mensen met andere achtergronden. Innovatiewerkplaatsen zijn een voedingsbodem voor innovatieve producten, diensten en startups. Ze leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan valorisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring