Navigatie overslaan

RDW

Iedereen wil veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Nu én in de toekomst. De RDW zier er op toe dat deze veiligheid gewaarborgd blijft.

Mensen bewegen zich steeds vaker grensoverschrijdend. We reizen meer en ook het bedrijfsleven is afhankelijk van mobiliteit. Daarnaast maken fossiele brandstoffen in voertuigen plaats voor duurzamere alternatieven. Dit stelt nieuwe eisen aan auto’s. Er komen steeds meer technieken in de auto die rijtaken van de bestuurder overnemen. Het verkeer moet hierdoor veiliger worden, beter doorstromen en minder energie verbruiken. Voertuigen genereren data die worden opgeslagen en opnieuw gebruikt. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden om slimmer te reizen, maar ook tot vragen op gebied van privacy en security.

Bijzondere positie

Als voertuigautoriteit in Nederland houdt de RDW deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als publieke uitvoeringsorganisatie hebben we een bijzondere positie in Nederland. Onze primaire taak is om in opdracht van de Nederlandse overheid de veiligheid- en milieuaspecten van voertuigen te controleren. We zijn kenniscentrum, dienstverlener, toezichthouder en handhaver in één. Onze wettelijke taken zijn:

• Toelaten van voertuigen(onderdelen) op de Nederlandse en Europese markt.
• Toezicht houden op erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
• Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden.
• Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen.

Onze strategie

Onze strategie kent drie pijlers:
• We vernieuwen vanuit continuïteit. Onze bedrijfsvoering is toekomstbestendig en we investeren in kennis en in medewerkers.
• De RDW streeft naar toegesneden dienstverlening. We bieden digitale diensten aan en werken zo veel mogelijk risicogestuurd. Data zijn bij ons in veilige handen. We garanderen de datakwaliteit en beschermen de privacy.
• De RDW werkt samen in ketens. We gaan allianties aan die meerwaarde bieden voor de samenleving. We werken mee aan overheidsbrede dienstverlening. En investeren in (internationale) gegevensuitwisseling.

En dit doen we allemaal met ruim 1.400 medewerkers. In de provincie Groningen vind je twee grote locaties van de RDW: Groningen en Veendam. Meer weten over de RDW? Kijk dan op www.rdw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring