Navigatie overslaan

RTV Noord

RTV Noord is de merknaam van de publieke regionale omroep in de provincie Groningen.

De omroep bestaat uit de rechtspersoon Stichting RTV Noord.
RTV Noord exploiteert Radio Noord, TV Noord, de website rtvnoord.nl en mobiele en tablet apps.

Mission Statement
RTV Noord opereert zo scherp mogelijk binnen de door de Mediawet geschetste kaders:
“De kerntaak van de regionale publieke omroep is het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van achtergronden ervan. Regionale omroepen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussies over zaken die de regionale samenleving en haar burgers aangaan.”

De Missie van RTV Noord is:

In 2020 zijn wij hét platform dat Groningers verbindt met relevant(e) nieuws en informatie. Op ons platform komt alle informatie bijeen. Mensen halen en brengen nieuws en informatie.

RTV Noord: een sterk merk

Wij geven onze organisatie vorm vanuit één visie die richtinggevend is voor onze ontwikkeling en ons gedrag. Wij bouwen aan een sterk merk vanuit een toekomstgerichte positionering die geloofwaardig, onderscheidend en relevant is voor onze doelgroep. Het merk RTV Noord werkt als kompas voor de organisatie, het geeft richting en sturing. Het zegt waar wij voor staan, wat onze ambities zijn, waar we in geloven en wat ons verbindt. De merkwaarden zijn centrale maatstaven met behulp waarvan we ons eigen en elkaars gedrag beoordelen. Wij zijn zelf het merk, wij dragen het uit, van binnen naar buiten. Je ziet het in ons gedrag, onze symboliek en onze communicatie.

Ons profiel

Binnen de Groningse samenleving zijn wij hét platform voor nieuws en regiocultuur. Elk moment van de dag brengen wij relevant nieuws. We nemen een katalyserende rol bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming daarover.

Dichtbij, menselijk en inspirerend

De merkwaarden van RTV Noord verwoorden de manier waarop wij zaken aanpakken voor onze gebruikers: dichtbij, menselijk en inspirerend. Dit is de overtuiging van waaruit we onze diensten in de praktijk brengen. Dit is het gevoel dat mensen krijgen wanneer zij onze diensten gebruiken.

Onze positionering

Van regionale zender naar regionale verbinder. RTV Noord is hét platform voor nieuws en regiocultuur dat zich richt op de betrokken Groninger. Onze rol verandert van zender naar verbinder. Wij zijn gespreksleider en inhoudelijk eindverantwoordelijk voor al onze kanalen. Wij maken een selectie van het woud van informatie en meningen de weg te vinden. Daarbij maken wij het nieuws dichtbij en voegen relevantie toe voor Groningers. RTV Noord is onderdeel van de Groninger samenleving en geeft het gevoel menselijk, inspirerend en dichtbij te zijn. Wij onderscheiden ons door de waarde, de duiding en de context die wij toevoegen aan de stroom aan nieuws en berichten.

Positioneringsstatement RTV Noord: Ik ben Noord

“Ik ben een Groninger, net als jij. Ik ben relevant, betrouwbaar en durf positie in te nemen. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing en inspiratie om nieuwe wegen te vinden. Ik ben nieuwsgierig, zoek je op, luister naar je en geef je aandacht. Ik inspireer je en wijs je zo nodig de weg. Je kunt op mij rekenen, jij staat voorop. Bij mij vind je een thuishaven, een plek waar je kunt aanhaken en meedoen. Met mij ben je aangesloten, zodat jij je eigen mening kunt vormen. Ik ben Noord.”

www.rtvnoord.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring