Navigatie overslaan

Aan­trek­ke­lij­ke lenin­gen hel­pen Gro­ning­se star­ters op woningmarkt

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk en daar moet op korte termijn iets aan gedaan worden. Dat wordt bevestigd in het nieuwe collegeprogramma. Daarom noemt het programma maatregelen om starters aan woningen te helpen. Eén van die maatregelen betreft het verstrekken van 100 startersleningen van maximaal 30.000 euro.

In een ruime en ontspannen markt bieden nieuwbouw en verkoop van huurwoningen natuurlijk een structurele oplossing waarmee starters geholpen zijn. Maar tot die tijd kunnen financiële middelen worden ingezet om de prijzen van de woningen die net boven het budget van starters liggen, alsnog betaalbaar maken. Voor de bestaande voorraad is de koopsubsidie beschikbaar. Voor nieuwbouwwoningen worden startersleningen aangeboden.

Per jaar moeten 100 nieuwbouw koopwoningen voor starters gerealiseerd kunnen worden indien ook corporaties en andere marktpartijen daar hun aandeel in nemen. Als garantie moet in nieuw af te sluiten contracten een aandeel woningen worden opgenomen tussen 125.000 en 175.000 euro (vrij op naam). Ook wil de gemeente dat er bij nieuwe woningbouwprojecten meer starterswoningen gebouwd worden.

Het is de bedoeling dat de komende 100 startersleningen van 30.000 euro voor nieuwbouwwoningen verstrekt worden via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

www.svn.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring