Navigatie overslaan

Ano­me Pro­jects uit Gro­nin­gen: bio­blok­ken als dijk­ver­ster­ker en waterbeschermer

Een in Groningen gevestigd bedrijf heeft een biologisch afbreekbaar product ontwikkeld waarmee dijken in Nederland en de rest van de wereld kunnen worden versterkt. Het gaat om ‘ground consolidator’, een biocomposiet ontwikkeld door Anome Projects. Na honderden jaren is er daarmee nu een alternatief voor milieu-onvriendelijker materialen ter versterking van dijken.

Ground Consolidator, of kortweg ‘GC’, van biocomposiet, zijn stortelementen met de kenmerkende eigenschap dat ze eenmaal uitgestort sterk in elkaar haken en makkelijk tot een mat te vormen zijn. GC’s geven de grond-, weg- of waterbouwers in sommige toepassingen alternatieven voor bijvoorbeeld steenbestortingen, waardoor het milieu aanzienlijk minder wordt belast.
‘Van oudsher wordt in de waterbouw gedacht in termen van zand, klei en steen. Het kan nu ook anders.’ Dat zegt Lieuwe Boskma (53), samen met Joop Niezen en Alfred Boskma initiatiefnemer en aandeelhouder van het bedrijf Anome Projects. Samen met de uitvinder van het product Jos Hoebe richtten ze al in 2005 Anome BV op, dat octrooi op het idee houdt en de eerste verkenningen verrichtte.

Partijen uit de civiele techniek zien een bijna oneindige hoeveelheid toepassingen voor het product van Anome Projects. ‘Daarbij moet je denken aan het gebruik van de elementen voor bescherming van talud of waterbodem tegen erosie door golfslag of stroming, voor het beter bij elkaar houden van grond, en voor de bouw van kunstmatige riffen of dammen in water.’

Anome Projects werd opgericht in 2008. Het bedrijf is niet alleen jong, ook houdt het zich bezig met het in de markt zetten van een volstrekt nieuw duurzaam product. En dan vergt het enige inspanningen om grote opdrachtgevers voor het product te interesseren. Maar Boskma heeft er alle vertrouwen in dat het snel zal worden afgenomen, omdat de voordelen ervan voor het milieu bijzonder groot zijn en eindgebruikers als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat juist nu aansturen op duurzamere oplossingen. De markt lijkt er dus langzaam rijp voor te worden. Overigens participeert ook de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) in het veelbelovende bedrijf.

Mat

Met een mat, waarin de duurzame stortelementen GC’s van Anome zijn verwerkt, kan een bodem of een talud beschermd worden tegen erosie. In een groot pilotproject heeft een consortium bestaande uit Boskalis, Havenbedrijf Rotterdam, Witteveen&Bos, TU Delft en Gemeentewerken Rotterdam op de Maasvlakte een segment oeverbescherming aangebracht als een groot zinkstuk. Dit werk is deel van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat ITC en Anome Projects.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring