Navigatie overslaan

Blau­we­stad bezorgt Oost-Gro­nin­gen eco­no­mi­sche impuls en nieu­we ondernemers

Het project Blauwestad in Oost-Groningen mag dan wat betreft de woningbouw wat in het slop zitten, het heeft tot nu toe al wel een stevige economische impuls opgeleverd. Tal van ondernemende Oost-Groningers hebben de komst van het project met beide handen aangegrepen en zijn een toeristisch – of ander bedrijf gestart. De nieuwe ondernemers hebben zich verenigd in de bedrijvenvereniging Het Blauwe Lint, die zich stoort aan eenzijdige negatieve berichtgeving, want volgens de ondernemers moet niet uit het oog worden verloren dat Blauwe Stad wel degelijk ook positieve zaken heeft opgeleverd. Dat laten ze onder meer zien op de website Blauwelint.nl.

Sinds de komst van Blauwestad is er sprake geweest van een enorme impuls in dit gebied. Alleen al bij de noordkant van Blauwestad (Midwolda/Oostwold) is er sprake van een toename van ruim 25 nieuwe toeristische bedrijven. De ondernemers zijn van mening dat Blauwestad méér is dan alleen woningen. Er wordt nu een te eenzijdig beeld geschetst bij een tijdelijk stagnerende woningmarkt.

Vergrijzing

Voor de komst van Blauwestad was er sprake van vergrijzing en werkeloosheid in het gebied. Die situatie is nu anders. Doordat er enorm is geïnvesteerd trekt het gebied veel bezoekers. Maar ook is er een grote belangstelling van mensen die zich hier blijvend willen vestigen. De jeugd kan zich door al deze ontwikkelingen ook weer vermaken en ontplooien. De leefbaarheid is duidelijk toegenomen. En niet in de laatste plaats is de ‘eigen’ inwoner weer trots op zijn woongebied.

Ring Blauwe stad

Investeren in Blauwestad betekent sinds de start van de werkzaamheden voor realisatie van de Blauwestad - zo omstreeks 2003 - ook investeren in het gebied eromheen, de ring van kernen rond Blauwestad. Deze ring bestaat uit Winschoten, Scheemda, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Beerta. De nieuwe gemeente Oldambt (voorheen de gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda) waarin het gebied Blauwestad ligt heeft zich in de afgelopen jaren met de provincie en andere organisaties in de regio ingezet om dit gebied een vernieuwingsimpuls te geven. Bestuurders en ambtenaren werken daarom sinds juni 2003 in een gezamenlijke projectorganisatie aan het project Ring Blauwestad. Diverse projecten zijn er al gerealiseerd waaronder een groot scala aan fiets- en wandelroutes in het gebied en de aanleg van een jachthaven.

www.blauwelint.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring