Navigatie overslaan

Bouw groot­ste zon­ne­warm­te­park van Neder­land gestart in Groningen

De bouw van het grootste zonnewarmtepark van Nederland is gestart. Het park heeft een oppervlakte van 12 hectare en zal duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet. Het wordt gebouw op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Naar verwachting zal het park in 2023 in gebruik worden genomen.

Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Solarfields en leverancier TVP Solar zijn verantwoordelijk voor de bouw en ontwikkelen het park voor duurzaam nutsbedrijf Warmtestad. De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 10.000 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest-Groningen verbruiken.

Duurzame oplossing voor duizenden Groningers

Het park is een belangrijk project in het realiseren van een CO2-neutraal en aardgasvrij Groningen. Met behulp van zonnecollectoren en de komst van de nieuwe WarmteCentrale, die op donderdag 3 november wordt geopend, wordt de warmte opgevangen en omgezet naar duurzame warmte voor duizenden Groningers. Zonthermie is hiermee een duurzame, innovatieve en veilige oplossing voor de Groningse warmtevoorziening.

“Zonthermie is een van de natuurlijke energiebronnen die wij gebruiken om Groningse huishoudens en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen”, zegt Dick Takkebos, directeur van Warmtestad. “Deze zonnewarmte wordt hoofdzakelijk in de zomer gewonnen, maar is vooral in de winter nodig. Dit lossen we op door een deel van de warmte in de zomer op te slaan; de zogenoemde seizoensopslag. Zo zorgen we samen voor onze eigen, Groningse energie. En dat in elk jaargetijde.”

Nieuwe techniek

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek. Er worden meer dan 24.000 zonnecollectoren gebruikt. Het verschil met ‘gewone’ collectoren is dat er geen elektriciteit maar warmte wordt opgewekt. In plaats van kabels loopt er water langs de zonnecollectoren. Dit water warmt op een zonnige dag op tot zo’n 85 graden Celsius. Een speciale vacuümtechniek in de collectoren maakt het mogelijk om efficiënt hoge temperaturen te produceren.

Deze zonthermietechniek heeft meerdere voordelen, legt Jan Martijn Buruma uit, projectdirecteur van Solarfields. “Met deze techniek zijn wij in staat om een bijdrage te leveren aan een aardgasvrij Groningen. Bovendien belasten we met zonthermie niet de lokale transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Een bijkomend voordeel van zonthermie is het feit dat je oudere woningen kan aansluiten, zonder al te veel bouwkundige aanpassingen te hoeven doen. Daarnaast zijn de zonnecollectoren volledig recyclebaar. Al met al, is dit een innovatieve en duurzame oplossing met veel potentie, ook voor de rest van Nederland.”

Ecologie

Bij het ontwerp van het zonthermiepark is goed nagedacht over een natuurlijke inpassing in het landschap. Van het 22 hectare grote baggerdepot is 12 hectare bestemd voor zonthermie, waarbij gekeken is hoe er rond de zonnecollectoren de ecologie kan worden gefaciliteerd. Op de overige 10 hectare krijgt de natuur alle ruimte.

Over het baggerdepot

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG overgenomen. Grondbank is een dochtermaatschappij van K3. Het depot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. In 2020 heeft Grondbank GMG de afwerking van het depot afgerond.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring